Flytta på din bil – det underlättar för epidemins riskgrupper

Gatudamm är hälsoskadligt för alla och utgör potentiellt en ytterligare risk för coronaepidemins riskgrupper. Bild: Richard Floman/HBL-arkiv

Helsingfors stad försnabbar vårens gatuputsning med minst två veckor, bland annat för att de som hör till riskgruppen för covid-19 inte ska utsättas också för gatudamm. Men här behövs bilisternas hjälp.

Helsingfors stad är i full gång med att tvätta 2 000 kilometer gator efter vintern. Tack vare att det inte blev mycket till vinter påbörjades arbetet tidigare än vanligt. Målet var att vårstädningen skulle vara undanstökad till utgången av april och hittills har tidtabellen hållit, men nu försöker staden skruva upp tempot ytterligare.

– Vi siktar på att vara klara redan i mitten av april eller tidigare, säger Sanna Komulainen, teamledare vid stadsmiljösektorns enhet för underhåll av allmänna områden.

Hon följer noga med läget hos entreprenören, och hittills har coronaepidemin inte tärt på personalresurserna.

– Vi har försökt snabba upp arbetet med tanke på att epidemin kan påverka personalen, men också för att gatudammet orsakar hälsoproblem hos personer som annars också hör till riskgruppen för coronainfektioner, säger Komulainen.

För att det ska lyckas behövs lite hjälp av vädrets makter – köldnätter bromsar in jobbet – och av bilisterna. Komulainen uppmanar alla bilägare att vara alerta med skyltningen om uppmaningen att flytta bilen för gatutvätten. Staden tvingas årligen flytta över 15 000 bilar som står parkerade i vägen för gatutvätten.

– Jag hoppas folk uppmärksammar skyltningen. Det försnabbar gatutvätten ansenligt.

Staden rekommenderar också bilisterna att ansluta sig till sms-tjänsten för information om tidtabellen för gatutvätten i olika stadsdelar.

Coronasituationen har föranlett mycket distansarbete, vilket dessvärre försvårar för gatuunderhållet.

– När folk jobbar hemma står alltfler bilar parkerade på hemgatan också under kontorstid då städpatrullerna är ute, säger Komulainen.

Därför blir det med hänsyn till coronaläget än viktigare att folk verkligen flyttar undan bilen för städpatrullerna.

Upplagt för dammig helg

För veckoslutet lovas mestadels soligt väder och eventuellt någon snöskur. I synnerhet om det inte snöar ökar risken för att gatudammet virvlar upp, säger Nelli Kaski, luftskyddsexpert vid Helsingforsregionens miljötjänster (HRM).

– På fredagsmorgonen var luftkvaliteten i största delen av huvudstadsregionen god eller nöjaktig eftersom det hade snöat på natten, men så snart solen torkade upp gatorna ökade partikelhalterna.

I de centrala delarna av Helsingfors kommer det an på fastigheterna att sopa bort sand och damm från trottoaren. Det är då tillåtet att lämna sanden på körbanan, men bara förutsatt att den inte redan är putsad. Bild: Kristoffer Åberg/HBL-arkiv

Även om det inte ska blåsa nämnvärt i helgen får trafiken gatudammet att virvla upp i luften. I kombination med att coronaepidemin har tvingat folk att tillbringa mycket tid inomhus hela veckan betyder det att alla som vill njuta av vårvädret i helgen riskerar att exponeras för gatudamm.

– Det lönar sig att söka sig till grönområden eller åtminstone en bit från de mest trafikerade gatorna. Där är luftkvaliteten bättre, säger Kaski.

Sedan regeringen utlyste undantagstillstånd har trafiken avtagit och avgaserna minskat. Den här veckan har HRM uppmätt lite lägre kvävedioxidhalter än förra veckan även om tidsperioden är för kort för att göra ett nummer av sambandet.

– Vi kan redan se en liten skillnad, men jag förväntar mig att den blir tydligare på sikt, säger Kaski.

Dubbdäck som miljöbovar

Där mindre trafik nästan omedelbart ger lägre kvävedioxidhalter gäller detsamma inte för gatudamm.

– Det räcker med några bilar för att röra upp dammet. Dammet finns redan där som en följd av att man sandade gatorna inför vintern och för att dubbdäcken sliter hårt på körunderlaget, säger Nelli Kaski.

Med tanke på hur mild vintern var skulle de flesta bilister inte ha behövt dubbdäck, åtminstone inte i Helsingfors. Luftkvaliteten har förbättrats på senare år, men målet är att den ska bli ännu bättre och då är ett krav att en större andel av bilisterna ska välja friktionsdäck.

Helsingfors stads miljönämnd beslutade 2017 att främja en utveckling som ökar andelen bilar med friktionsdäck. Om inte andelen når procent nästa vinter och 50 procent vintern 2024-25 har staden hotat med körförbud för bilar med dubbdäck på vissa gator.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Med sikte på en hållbar framtid – ingenjörerna visar vägen

Mer läsning