Stoppa det illegala fisket och du stoppar flyktingströmmen

Bild: LEHTIKUVA / HANDOUT / RAJAVARTIOLAITOS

Mer än 500 000 nya jobb skulle kunna skapas i Afrika med rätt sorts politik.

Det illegala fisket vid Afrikas kust är en av de drivande krafterna för pirataktiviteter och flyktingar från Afrika. Omfattningen av de ekonomiska förlusterna är enorma. Man kan säga att både det internationella samfundet under ledning av FN och de regionala ledarna har misslyckats totalt med att stoppa det illegala fisket i regionen.

Det storskaliga illegala fisket dödar de lokala, småskaliga fiskegrupperna som är en av de viktigaste anställningssektorerna i regionen. De svarar för upp till en fjärdedel av arbetstillfällena i vissa länder. Det småskaliga fisket bidrar i själva verket mer till de afrikanska ekonomierna än industrifisket genom stora inomregionala handelsnätverk där kvinnorna spelar en central roll, något som nu löper risk att försvinna helt. Detta är en av anledningarna till att det förekommer piratism i dessa regioner.

Enligt FN-organet FAO är över tio miljoner människor direkt anställda inom fiskesektorn och vattenbruket söder om Sahara, och cirka en fjärdedel av den totala arbetskraften är kvinnor. De är de första som kommer att förlora sin inkomst vilket kommer att ha direkta konsekvenser för deras familjer och samhällen. Enligt viss statistik har omkring en femtedel av världens konsumerade fisk fiskats illegalt av den europiska, amerikanska och asiatiska industrisektorn.

Baserat på Afrikas ekonomiska in- och utflöden förlorar kontinenten årligen cirka 42 miljarder euro genom illegalt fiske. Bara i Västafrika uppskattas den ekonomiska förlusten till cirka 700 miljoner euro per år.

Eftersom regeringarna i Afrika är svaga och fattiga har de inte några resurser att kontrollera sina territoriella vatten. Å andra sidan är havet som en källa till ekonomisk inkomst ett nytt koncept i Afrika. Under en lång tid har kontinenten inte haft möjlighet att utnyttja sina marina resurser eller möjlighet att hävda den politiska makten över haven. De har varit fokuserade på marken, inte på havet.

Regeringarna i regionen måste genomföra strukturreformer för att utveckla fiskesektorn och bygga upp en marin infrastruktur för att höja värdet på den fisk som fångas i dessa vatten och de måste spela en aktiv roll i det internationella samarbetet mot det illegala fisket.

Uppskattningar visar att mer än 500 000 nya jobb skulle kunna skapas i Afrika med rätt sorts politik. Det skulle sysselsätta de unga män och kvinnor som emigrerar från Afrika till Europa på grund av bristande möjligheter och arbetslöshet.

Arshe Said ordförande för Finlands somaliska förbund och forskare vid Aalto-universitetet

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Att öka sin förmögenhet är en allemansrätt men få har en konkret plan

Mer läsning