Flyktinghatet är förödande

"Sverige och Finland har deltagit i kriget i Afghanistan i tretton år under Natokommando. Därför har vi en skyldighet mot de människor – också mot unga män – som tagit sig hit under svåra förhållanden."

Vi var fyra fredsaktiva – två från Sverige och två från Finland – som i samma bil åkte upp till Neiden, nära Kirkenäs, i Norge. Där samlades folk från Norden till Nordisk Folkriksdag. Vi fyra kvinnor kallade oss "brobyggarna", eftersom vi ville vara med, känna samhörighet, knyta kontakter och se vad vi har för likheter med folk från andra länder.

Välfärden började redan raseras när vi gick med i EU. Den hade skurits ner långt innan flyktingströmmen kom till Sverige och Finland. Vi upplever att det i våra länder finns ett flyktinghat, som är förödande för samhällsklimatet.

Vi upplever det väldigt destruktivt och orättvist. Tänk bara vad vi får lära oss av dem och vilken nytta de gör.

Sverige och Finland har deltagit i kriget i Afghanistan i tretton år under Natokommando. Därför har vi en skyldighet mot de människor – också mot unga män – som tagit sig hit under svåra förhållanden. Det sägs att det är bättre att vi hjälper dem i deras hemländer. Hur tänker Du, som säger så, att det skall gå till? Hur skall de skydda sig mot bomber, kulor, drönare, nattliga räder och brist på mat och vatten i ett landskap, som är förstört av krig? Det är förståeligt att man vill fly från en sådan otrygg situation.

Barbro Midbjer Luleå, Sverige Edla Lantto Kiruna, Sverige Tuula Sykkö Kemi, Finland Kerstin Tuomala Simo, Finland

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03