Flyktingförläggning i Hangö stängs inte än

Flyktingförläggningen i Hangö hör till dem som i motsats till tidigare planer inte kommer att stängas ännu, meddelar Migrationsverket.

Orsaken uppges vara att antalet asylsökande som är inskrivna vid förläggningarna inte minskat som väntat.

Enligt Migrationsverket har de asylsökande inte blivit fler, men de har inte lämnat förläggningarna i den takt myndigheterna hade bedömt. Besvärsprocesserna i samband med negativa asylbeslut har dragit ut på tiden. Dessutom har de som beviljats uppehållstillstånd inte flyttat vidare till kommunerna inom den utsatta tiden.

Tidigare hade Migrationsverket meddelat att flera förläggningar läggs ned och att antalet platser minskar. Nedläggningarna ställs inte in, men förläggningarna i Hangö och S:t Michel får fortsätta sin verksamhet för närvarande. De planerade indragningarna genomförs före årsskiftet. 

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03