Flyktingar inte de som mest söker om familjeåterförening

Bild: Panu Pohjola

Det är till största delen andra familjer än asylsökare som ansöker om en familjeåterförening, skriver tidningen Uusimaa.

I fjol kom flest ansökningar av ryska familjer.

Många ansökningar kom också av indier, thailändare och kineser.

Sedan början av året fram till slutet av maj registrerades drygt 3 800 ansökningar om en återförening. Av dem gjordes nästan 600 av ryska familjer. Somaliska och irakiska medborgare stod tillsammans för ungefär en tiondedel. av ansökningarna

Migrationsverket hade väntat sig fler ansökningar under inledningen av året.

Fastighetsfonder ger den privata placeraren möjlighet att dra nytta av fastighetsmarknadens stabila avkastning

Mer läsning