Flyktingar igen högt på EU-agendan

Sommartid ökar ofta strömmen av flyktingar över Medelhavet. I år ser den igen ut att bli stridare och EU saknar enighet om fungerande lösningar.

En ökad våg av flyktingar väller in i Italien. Så gott som alla som kommer har stigit ombord på sjöodugliga farkoster i Libyen och räddats av italienska myndigheter eller olika organisationer såsom Läkare utan gränser. Men alla räddas inte. Över 2 000 människor har drunknat på sin flyktväg från Libyen mot Europa under årets sex första månader.

Det är till Italien de flyktingar som klarar färden kommer. Enbart under förra veckan steg över 12 000 människor i land i italienska hamnar efter att ha räddats ute på Medelhavet. Hittills i år har Italien sjövägen tagit emot närmare 90 000 flyktingar och landets flyktingförläggningar som rymmer 200 000 personer är fullsatta.

De flyktingar som nu anländer är främst från Nigeria, Bangladesh, Guinea och Elfenbenskusten. Många är barn och vuxna har ofta utsatts för våld, tortyr och sexuella övergrepp i sina hemländer. Förhållandena i Libyens flyktingförläggningar är också miserabla.

Läget i Libyen är fortfarande kaotiskt efter att diktatorn Muammar Gaddafi röjdes ur vägen efter arabvåren. En fungerande enhetsregering saknas. Både EU och FN gör ansträngningar för att få ordning i landet, men det är osäkert om och när det lyckas.

Migrationsfrågan är hett stoff i italiensk inrikespolitik och nu slår den politiska ledningen larm. Det kan inte vara bara Italiens sak att ta hand om de här människorna, säger man. Dels kunde fartygen med flyktingar navigera till andra hamnar än italienska, dels kunde de andra EU-staterna ta emot flyktingar som anländer till Italien.

Om inte de övriga EU-länderna delar på bördan hotar Italien nu att hindra alla båtar som har räddat flyktingar att ta i land om de inte seglar under italiensk flagg. En sådan manöver torde i alla fall bryta mot internationell sjörätt.

Häromdagen träffade EU:s migrationskommissionär Italiens, Frankrikes och Tysklands inrikesministrar i Paris för att diskutera en tänkbar handlingsplan. Då EU:s alla inrikesministrar träffas i Tallinn på torsdag kommer också flyktingfrågan att ligga högt på agendan.

Solidariteten inom EU testas igen. Tidigare tester har gett ett nedslående resultat.

I botten ligger EU-beslutet från 2015 om att dela på Greklands och Italiens börda då de här två EU-staterna är de som fått ta emot huvuddelen av flyktingarna från både Mellanöstern och Afrika. I sommar väntas EU-domstolen slå fast åtgärder mot de som inte har accepterat omfördelningen av asylsökande som man kom överens om.

Polen, Ungern, Slovakien och Tjeckien vägrar blankt att ta emot asylsökande. Men många fler länder har inte uppfyllt avtalet från 2015. Av de 160 000 flyktingar som skulle fördelas på andra EU-länder har bara 13 procent förverkligats.

Ett EU-avtal som gav Turkiet sex miljarder euro ströp effektivt flyktingströmmen från framför allt Syrien och Irak 2016. Med tanke på den instabila situationen i Turkiet och president Erdoğans oberäkneliga styre kan situationen där snabbt förändras och avtalet kan brytas.

Det skulle vara skäl att EU en gång för alla hittar hållbara lösningar som såväl beaktar de hjälpbehövandes mänskliga rättigheter som EU-ländernas möjligheter att ta emot flyktingar under behärskade former. Man måste överbrygga motsättningarna inom EU:s flykting- och asylpolitik.

Då det handlar om EU-lagstiftning ska beslut kunna genomföras med kvalificerad majoritet och då får minoriteten finna sig i lösningarna, även om det inrikespolitiskt kan vara tufft.

Röster höjs för att öka insatserna för att hjälpa i de länder som flyktingarna kommer ifrån, så att människor inte över huvud taget behöver fly. Men det är svårt och tidskrävande att nå resultat, så även om insatserna höjs räcker det även i bästa fall länge innan förhållandena har förbättrats tillräckligt mycket. Det är givetvis den enda långsiktiga lösning som bör eftersträvas – att minimera orsakerna till att en människa flyr från sitt hemland.

Tommy Westerlund Ledarskribent

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03