Flygvapnet övar i Österbotten nästa vecka

Flygvapnet har en krigsövning i Mellersta Finland och Österbotten nästa vecka. Bild: Vestman-Flickr

Övningen orsakar buller och en del av flygplanen kan avfyra facklor.

Flygvapnet har en krigsövning i Mellersta Finland och Österbotten nästa vecka. Övningen, som går under namnet Häjy 21, pågår från och med måndag den 13 till torsdag den 17 september.

Flygövningarna genomförs med 14 Hawk-stridsflygplan och 4 Hornet-jaktplan.

I övningen ingår flygningar på låg höjd och en del av jaktplanen skjuter pyrotekniska facklor som används i avskräckande syfte i risksituationer. Flygövningarna kan orsaka buller, men i den utsträckning det är möjligt kommer flygvapnet att undvika flygningar i närheten av tätorter, uppger Försvarsmakten.

"Syftet med övningen är att utveckla samarbetet med luftvärnet i samband med undantagsförhållanden. Utöver Flygvapnet deltar även Centret för militärmedicin", säger överstelöjtnant Lauri Suominen.

Häjy 21 förverkligas i huvudsak av fast anställd personal vid Försvarsmakten.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Så kan valet av lån påverka din ekonomi

Mer läsning