Flygövning som syns och hörs

En Hornet som lyfter under övningen Baana 2016. Bild: Jussi Nukari

Flygvapnet inleder i mitten av oktober en luftstridsövning tillsammans med flygvapnen från Frankrike, Tyskland och Sverige. Från Finland deltar två till fyra Hornetar eller Hawk-övningsplan.

Flygövningen sker i finskt, svenskt och internationellt luftrum. I övningen deltar Eurofighter-, Mirage 2000- och Gripen-jaktplan från de andra länderna.

Övningen kommer att synas som starka ljusfenomen på himlen eftersom flygplanen använder facklor som en del av sitt försvarssystem. I Finland begränsas övningen i huvudsak till ett område mellan Tammerfors, Jyväskylä, Uleåborg, Karleby och Seinäjoki.

Övningen inleds den 17 oktober. 

En nästan skuldfri bostad ger dig flera möjligheter i din ekonomi

Ett omvänt bostadslån innebär utnyttjande av den förmögenhet man har fast i sin bostad. Om man känner att pensionen inte räcker till och besparingar sitter i väggarna, kan man frigöra medel genom att ta banklån på upp till hälften av bostadens värde. 25.4.2019 - 10.46