Flygledarnas lockout ska inte påverka sportlovstrafiken

Flygledarnas lockout ska inte påverka sportlovstrafiken, säger man från arbetsgivarnas sida. Bild: SPT / Linnea de la Chapelle

Tvisten som pågått i över ett år har lett till lockout. Fackförbundet säger att arbetsgivarna förkastat redan överenskommet material.

Arbetsgivarorganisationen Palta meddelade på måndagen om ytterligare en lockout för flygledarna. Den tidigare meddelade lockouten startar lördagen den 23 februari och sträcker sig till den 25 februari. Nästa lockout är planerad till 4–11.3

– Avsikten är att det inte ska påverka sportlovstrafiken på något sätt. Vi sköter det med hjälp av chefer, säger vd Tuomas Aarto på Palta.

Lockouten påverkar de åtta största flygplatserna.

– Med lockouten vill vi att flygledarnas vilja att förhandla ska växa. Det är till allas fördel att den långt gångna tvisten får ett slut. Men om flygledarna kräver mer kommer tvisten att bli ännu mer utdragen.

Äldre flygledares krav förkastas

Tvisten mellan flygledarna och arbetsgivarorganisationen har pågått sedan hösten 2017. Senast har man förhandlat med riksförlikningsmannen inblandad.

På Finlands flygledarförbund (SLJY) säger ordförande Roy Myrberg att man redan hade kommit överens om det mesta i avtalen.

– Sedan kom Tuomas Aarto med i bilden och allt förändrades.

På Palta verkar det som att en löneförhöjning på 3,2 procent inte var tillräckligt för er?

– Det fanns många saker vi redan kommit överens om innan han (Aarto) kom med, men de färdiga texterna har dragits bort. Det är beklagligt. Vi hade kommit överens om många saker som både arbetstagarna och -givarna ville ha, bland annat att lätta bördan för äldre anställda. När förlikningen började ändrades förhandlingssystemet ganska radikalt, säger Myrberg.

Enligt Myrberg är det främst textförändringarna om förkortad arbetstid för äldre arbetstagare som varit ett problem.

Textförändringar ett problem

I ett pressmeddelande säger Tuomas Aarto från Palta att man inte förstår vad flygledarna vill ha. Till SPT säger han att det är oerhört konstigt att man inte kan nå en överenskommelse.

– Flygledarna säger att de är redo för en överenskommelse men kräver mer än den allmänna linjen, det är det som har förlängt tvisten. De borde snabbt inse att löneförhöjningen och textförändringarna måste rymmas inom avtalet.

På SLJY säger Roy Myrberg att de förändringar man vill ha följer samma principer som andra överenskommelser man nått inom Palta.

– Båda sidorna har redan kommit emot och löneförhöjningen hade varit okej för oss om där funnits de andra textförändringarna med.

Vilka är de förändringarna?

– Det handlar om att äldre flygledare skulle kunna förkorta sin arbetstid. Det är vanliga saker som de (Palta) kommit överens om med andra grupper redan tidigare. Det borde inte vara så konstigt.

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning