Flygekorrarna har för första gången flyttat över Lahtisleden

Bild: Tom Ahlström

Flygekorrarna sprider sig i Helsingfors. Nya tillhåll har siktats och i både stadens centrala och västra delar ökar beståndet.

Flygekorrarna i Helsingfors mår bra. Nya tillhåll har upptäckts bland annat vid Tölöviken, Sandudds begravningsplats och Alpparken nära Borgbacken. Flygekorrarna har spridit sig genom parkområden och skogsdungar i utkanten av stadens centrum. Parkernas stora klibbalar utgör ett lockande skafferi och de stora granarna är utmärkta boträd för ekorrarna.

Efter 2018 har beståndet stärkts särskilt i Åggelby och Kottby. Från stadens håll har man under de senaste fem åren noterat 124 bofasta ekorrar. Beståndet växer inte i hela staden, men nog i de centrala och västra delarna.

I östra Helsingfors utvidgades utbredningsområdet kraftigt mellan 2014 och 2016, men efter det har utvidgningen stannat av. Nu har man för första gången registrerat arten öster om Lahtisleden. Motorvägen har tidigare märkbart hindrat flygekorrarnas spridning österut.

Vid årsskiftet publicerar Helsingfors stad en undersökning om flygekorrarna. Helsingfors stad kommer särskilt att fästa uppmärksamhet vid markanvändningen och skyddet av flygekorrarna.

Forskarna har undersökt flygekorrarnas livsmiljöer och förbindelsenätverket mellan dem i förhållande till markanvändningen. I undersökningen behandlas beståndet av flygekorrar från västra Helsingfors till Lahtisleden.

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning