Fluorvalla förbjuds i skidskytte

Hanna Öberg, nummer 5, och de andra internationella skidskyttarna kommer inte att ha fluor under skidorna i vinter. Arkivbild. Bild: Fredrik Sandberg/TT

Internationella skidskytteförbundet (IBU) har beslutat att förbjuda användning av fluorvalla i sina tävlingar från och med kommande säsong, 2021–2022.

Det betyder att den omdiskuterade och miljöfarliga vallan inte kommer att vara tillåten att använda i till exempel världscupen och på skidskyttetävlingarna under vinter-OS i Peking.

"IBU står fast vid att introducera ett totalt fluorförbud och utveckla testmetoder som garanterar fluorfria tävlingar i framtiden", skriver IBU i ett pressmeddelande.

Användning av skidvalla med fluor i har varit omdiskuterat under många år. EU förbjuder producering, försäljning och användning av vissa, men ännu inte alla, produkter.

Internationella skidförbundet (Fis) ska under tisdagen ha haft ett möte som behandlar samma fluorförbudsfråga som IBU beslutat i.

Högfluorerade ämnen, så kallade PFAS, finns inte naturligt i miljön utan har skapats för att stöta bort fett och vatten. Man har identifierat över 4 700 olika PFAS-ämnen och över 3z000 av dem finns på marknaden. De används bland annat i textil- och läderimpregnering, livsmedelsförpackningar, non stick-pannor, rengöringsmedel, brandskum och skidvalla.

Koncentrationerna i produkterna är oftast låga men utsläppen till miljön betydande. Dessutom är ämnena mycket stabila vilket gör att de bryts ner mycket långsamt eller inte alls.

De flesta PFAS-ämnena är fortfarande otestade men två av de mer kända är PFOS (perfluoroktansulfonat) och PFOA (perfluoroktansyra).

PFOS är ett så kallat PBT-ämne (persistent, bioackumulerande, toxiskt), vilket innebär att det inte bryts ned i naturen utan ansamlas där och att det är kroniskt giftigt, reproduktionsstörande och giftigt för vattenlevande organismer. Det förbjöds inom EU 2008.

PFOA består precis som PFOS av åtta kolatomer (tillhör så kallad C8-kemi) och bryts inte heller ned i naturen, är reproduktionsstörande och misstänks vara cancerframkallande för människan.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Mångsidiga museiupplevelser lockar till Lahtis

Mer läsning