Flitens lampa lyser i kvällsmörkret – tandläkare i Helsingfors kämpar för att korta köerna

– I allmänhet är karies en ganska långsamt framskridande process, men hos den som inte är kapabel att sköta sina tänder eller har ohälsosamma vanor är den snabbare. Här kan en fördröjning i vården vara ett problem, säger tandläkaren Monika Böök. Bild: Anna Back

Nu arbetar tandvården i Helsingfors för att minska vårdskulden från våren och sommaren. Tandläkare tar emot under kvällar och helger.– När vi har gjort kvällar har jag kunnat vårda patienter som inte har blivit färdigt skötta på grund av coronan, säger tandläkaren Monika Böök.

När coronarestriktionerna begränsade arbetet på tandläkarmottagningar i våras började patientköerna växa. På Institutet för hälsa och välfärd räknar man att finländarna har gjort 1,3 miljoner färre ta...