Flickliv i Gårdsbacka och i New Bell

Sminket klibbar, babyn blir hög på socker, livet skaver och det är svårt med mamma i romanen Djävulen är en lögnare, där två tonårsflickor befinner sig långt från varandra geografiskt, men väldigt nära varandra mentalt – Gårdsbacka i Helsingfors och New Bell i Douala är platserna. Pia Ingström intervjuar Sara Razai.

En nästan skuldfri bostad ger dig flera möjligheter i din ekonomi

Ett omvänt bostadslån innebär utnyttjande av den förmögenhet man har fast i sin bostad. Om man känner att pensionen inte räcker till och besparingar sitter i väggarna, kan man frigöra medel genom att ta banklån på upp till hälften av bostadens värde. 25.4.2019 - 10.46