Flexibilitet, livslångt lärande och uppdateringar av samhälleliga stödsystem är byggstenar för framtidens arbetsliv.

Bild: Roni Rekomaa

Riksdagspartierna är relativt eniga om vad som är på gång och vilka åtgärder som krävs.

Allt fler människor upplever att politiken reagerar för långsamt på de förändringar som sker i arbetslivet.

Det säger Vänsterförbundets riksdagsledamot Anna Kontula i sitt partis gruppanförande som gavs som respons till Statsrådets framtidsredogörelse vars första del - med underrubriken Bred förståelse av förändringarna i arbetslivet - debatterades i riksdagen på tisdagen.

– Lösningar som skapats för ett helt annorlunda arbetsliv möter inte längre människors vardag, säger Kontula.

Socialskyddet, dagvårdssystemet, arbetarskyddet och skattesystemet är några av de strukturer som inte är anpassade till de former av arbete som redan i dag håller på att utvecklas, säger Kontula.

– För allt fler suddas gränserna ut. Emellanåt är man företagare, emellanåt arbetsgivare eller arbetstagare, sedan igen arbetslös, deltidsarbetande och så vidare, säger Harri Jaskari (Saml)

– Å andra sidan förändras arbetets betydelse i samhället. I stället för ett jobb söker ungdomarna ett meningsfullt arbete, säger Jaskari.

Förändringarna som sker i arbetslivet är många

Allmänt taget leder digitaliseringen och robotiseringen till kortare anställningar, fler egenföretagare och en mer splittrad arbetsmarknad, säger Stefan Wallin (SFP) som är ny ordförande för riksdagens framtidsutskott. Det är framtidsutskottet som har tagit fram redogörelsen i samarbete med ett stort antal sakkunniga.

I framtiden påverkas arbetslivet också allt mer av hållbar utveckling, framhåller riksdagens framtidsutskott.

– Utskottets önskan är att djupare granska de trender där ny teknologi skapar – inte bara kapar – arbetsplatser, säger Wallin som inledning till debatten.

En helt oundviklig fråga är resursbehovet om Finland vill vara en föregångare inom teknologiutvecklingen.

– Precis som klimatförändringen är förändringen av arbetet en komplicerad fråga. Här behövs samarbete särskilt på EU-nivå, men vi har möjlighet att göra mycket för rörligheten inom den nordiska familjen och förbättra möjligheterna till arbete genom att slopa gränshinder, säger Wallin.

– Finland kommer aldrig att klara sig i den tilltagande globala konkurrensen tack vare sin billiga arbetskraft och låga produktionskostnader, sina billiga råvaror, sin billiga energi eller sitt gynnsamma tropiska klimat – ta bara en dag som denna. Däremot kan vi klara oss tack vare god utbildning över hela skalan, från dagis till doktor, och högt kunnande, omsatt till kvalitativa varor, tjänster och koncept som klarar sig på världsmarknaden. Exempel på att denna kedja fungerar bra har vi i Svenskfinland, inte minst i Österbotten, säger Wallin.

Flexibilitet, livslångt lärande, bildning och satsningar på utbildningen samt uppdateringar av samhälleliga stödsystem var byggstenar som alla partier kunde lyfta fram i debatten som medel för att föra Finland in i framtidens arbetsliv.

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning