Flest hot i högstadier – Polisen: Varje hot måste tas på allvar

Polisen uppmanar vårdnadshavare att prata med sina barn om konsekvenserna av att hota en skola. Bild: Linnea de la Chapelle/SPT

Polisen i Östra Nyland meddelar att första skolhotet för höstterminen kom redan i augusti, bara några dagar efter skolstart.

– Vi utreder varje vecka olika slags skolhot. Flest hot skickas i högstadierna, men fenomenet är också vanligt i gymnasier och yrkesskolor. Skolhot förekommer också i någon mån i lågstadier, säger överkonstapel Riku Aaltonen i ett pressmeddelande.

Polisen i Östra Nyland påminner om att det är polisens skyldighet att snabbt ingripa vid hot mot skola. Att hota en skola får allvarliga och långtgående följder. Konsekvenserna kommer ofta som en överraskning för ungdomarna och vårdnadshavarna eftersom hoten oftast är på skoj.

– Varje gång ett hot riktas mot en skola utreds det av polisen och den skyldiga hittas så gott som alltid. Alla hot tas på allvar och utreds noggrant. Polisinrättningen i Östra Nyland har utrett skolhot, där den skyldiga har gripits och personens mobiltelefon och dator har tagits i beslag för utredningen, säger Aaltonen.

Allvarliga följder

I fjol dömdes till exempel en 17-årig pojke från Vasa till 70 dagars villkorligt fängelsestraff på grund av skolhot. Brottsrubriceringen är oftast olaga hot om hotet varit "på skoj".

Polisen samarbetar med andra myndigheter, som till exempel socialväsendet och hälsovården vid utredningar av skolhot.

– Syftet med polisens förebyggande verksamhet och myndighetssamarbetet är att stoppa ett beteende som kan leda till att en ung person begår ett allvarligt våldsbrott. Eftersom skolhot alltid är allvarliga ärenden, uppmanar vi föräldrarna att samtala med sina barn om följderna av hot som skickas i skämtsyfte, säger Aaltonen.

Yrkesexamen från Prakticum öppnar många dörrar

Studier vid Yrkesinstitutet Prakticum ger nycklar till arbetslivet. Samtidigt kan det också vara en smidig inkörsport till fortsatta studier vid en yrkeshögskola. 4.12.2019 - 00.00

Mer läsning