Flerspråkigt även i litteratur

En roman som sker i ett främmande land kan använda främmande språk i viss mån.

Kristina Carlson tycks inte ha förstått de subtila, men väsentliga skillnaderna mellan roman, scenkonst och film (HBL 2.11). Bruk av främmande språk gör helt olika intryck inom alla dessa.

Också i romaner kan flera språk framstå. Jag har själv översatt en roman från tyska där franska personers repliker är skrivna på franska (I stålstormen av Ernst Jünger). Den svenska utgåvan har jag inte sett, men i den finska finns de franska replikerna fortfarande på franska, med översättningar i fotnoter. Resten av texten står naturligtvis på finska.

En roman som sker i ett främmande land kan alltså använda främmande språk i viss mån. Men i filmen är "gapet" betydligt större på grund av att en film inte bara skapar (som en oljemålning) utan också reproducerar det som sker framför kameran. Därför skulle det kännas mer konstigt om Helene Schjerfbeck eller Tove Jansson skulle plötsligt tala finska i en finländsk biografisk film än i en biografibok skriven på finska.

Som Dan Henriksson noterar (HBL 2.11) är man i Finland van vid att läsa textning i teater och biograf.

Markus Lång Helsingfors