Flerspråkigt även i litteratur

En roman som sker i ett främmande land kan använda främmande språk i viss mån.

Kristina Carlson tycks inte ha förstått de subtila, men väsentliga skillnaderna mellan roman, scenkonst och film (HBL 2.11). Bruk av främmande språk gör helt olika intryck inom alla dessa.

Också i romaner kan flera språk framstå. Jag har själv översatt en roman från tyska där franska personers repliker är skrivna på franska (I stålstormen av Ernst Jünger). Den svenska utgåvan har jag inte sett, men i den finska finns de franska replikerna fortfarande på franska, med översättningar i fotnoter. Resten av texten står naturligtvis på finska.

En roman som sker i ett främmande land kan alltså använda främmande språk i viss mån. Men i filmen är "gapet" betydligt större på grund av att en film inte bara skapar (som en oljemålning) utan också reproducerar det som sker framför kameran. Därför skulle det kännas mer konstigt om Helene Schjerfbeck eller Tove Jansson skulle plötsligt tala finska i en finländsk biografisk film än i en biografibok skriven på finska.

Som Dan Henriksson noterar (HBL 2.11) är man i Finland van vid att läsa textning i teater och biograf.

Markus Lång Helsingfors

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning