Flerspråkighet är Finlands trumf

Den snabba globaliseringen visar att vårt land har många goda skäl att hålla fast vid sin tvåspråkighet.

Det är med stor lättnad och glädje jag läser Christoffer Ingos inlägg om mångsidig språkundervisning (HBL 14.1). Som ordförande för ungdomsorganisationen för SFP visar Ingo med sin skrivelse att den yngre generationen inte har behov av att låta sig styras av en paradox myntad i en svunnen tid utan fördomsfritt lyfter fram "att ett alternativ kan vara att låta finskspråkiga och svenskspråkiga daghem och förskolor samarbeta inom tvåspråkiga kommuner genom gemensamma aktiviteter där barnen ges möjlighet att på ett odramatiskt och lekfullt sätt bekanta sig med det andra inhemska". Tack.

Genom att fördomsfritt sammanföra de två språkgrupperna i stället för att separera dem skapar vi en miljö där man kan förhålla sig neutralt till det språk som talas oberoende om det språket är ens modersmål eller inte. Det handlar i slutändan om attitydfostran. Hur kan vi ens tänka att våra barn skall bli vidsynta, toleranta och fördomsfria, om en strikt uppdelning utifrån språktillhörighet sker som tydligast just i den miljö där barnen befinner sig största delen av dagen – och uttryckligen för att lära sig?

Det finns krafter i vårt land som uttalar sig i hätska ordalag mot såväl vår finlandssvenska kultur som mot ur finländsk synvinkel sett mer främmande kulturer. Hätskhet föds ur rädsla och okunskap. Ju närmare barn med olika språkbakgrund får vistas varandra, desto mindre är risken att dessa krafter någonsin kan växa sig starka i vårt land. Därför har det varit glädjande att se att man på flera håll i vårt land nu väljer att inom skolsektorn sammanföra barn och ungdomar med olika modersmål under samma tak.

Den snabba globaliseringen visar att vårt land har många goda skäl att hålla fast vid sin tvåspråkighet. Juridiskt sett vilar vårt lands tvåspråkighet på en god grund. I praktiken upprätthålls den så länge det finns finländare som kan och vill använda svenska och finska i Finland. Den viljan föds ur nyfikenhet, förståelse och respekt för den mänskliga rättigheten att få tala sitt modersmål. Och den viljan dör inte av att språkgrupper sammanförs.

Linda Karhinen kommunstyrelseledamot (Saml), Sibbo

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Skräddarsytt drömhem uppfyllde alla önskemål och höll budgeten

Mer läsning