Flera vaccin mot covid på målrakan – Finlands kvot räcker för att vaccinera drygt 1,8 miljoner

Personal inom hälso- och sjukvården kan bli de första som får ett eventuellt coronavaccin. Bild: Mario Tama/Lehtikuva/AFP

Det är oklart hur länge det tar innan det första coronavaccinet godkänns. I bästa fall når ett första vaccin Finland i början av 2021.

Det ser lovande ut på vaccinfronten, meddelade läkemedelsbolagen Pfizer och Biontech på måndagen. Enligt preliminära testresultat kan deras vaccin ge ett skydd på 90 procent.

– Vaccinet verkar ligga i framkant av utvecklingen, säger Mika Rämet, direktör för vaccinforskningscentret vid Tammerfors universitet.

Totalt 11 vaccin är nu i den så kallade tredje fasen, alltså den sista testfasen, som involverar en stor testgrupp. Över 40 000 personer deltar i Pfizers och Biontechs studier och bolagen är de första att meddela om resultat från den tredje fasen.

Mika Rämet, direktör för vaccinforskningscentret vid Tammerfors universitet, säger att vaccin genomgår en noggrann process innan det godkänns för försäljning. Bild: Tammerfors universitet

Det finns olika slags vaccin. Klassiska vaccin innehåller små mängder av själva viruset, ofta i inaktiverad eller försvagad form. Läkemedelsbolaget Astra Zeneca utvecklar ett sådant och har enligt Rämet också hunnit långt med testerna.

Pfizer och Biontech utvecklar däremot ett så kallat mRNA-vaccin, som endast innehåller arvsmassa från viruset för att aktivera kroppens immunförsvar, men inte själva viruset.

– Den stora skillnaden är att man inte kan insjukna i covid av ett sådant vaccin.

Betyder det att vaccinet passar även seniorer?

– Det är möjligt. Men i nuläget vet vi inte mycket om det eftersom testerna i huvudsak har utförts på friska personer i arbetsför ålder. Efter att det publiceras mer detaljerad forskning vet vi mera.

Många grubblar över vaccinet, kommer det att vara säkert att vaccinera sig?

– Tiotusentals människor har redan fått vaccinet, så vi kommer att få en ganska klar bild av eventuella biverkningar, de brukar uppstå inom två månader.

Följande steg är att läkemedelsmyndigheterna ska godkänna vaccinet och oberoende experter bedöma nyttan och eventuella biverkningar.

– Det är en noggrann process innan ett vaccin godkänns för försäljning, säger Rämet.

Finland får 1,23 procent av EU:s doser

Europeiska kommissionen koordinerar upphandlingen av möjliga vaccin för EU-länderna. Kommissionen gjorde ett preliminärt avtal med Biontech och Pfizer i september.

"Kommissionen kommer snart att ingå ett avtal med dem om 300 miljoner doser", skrev ordförande Ursula von der Leyen på Twitter på måndagen.

Finlands andel av vaccinuppköpen är 1,23 procent. Om kommissionen köper 300 miljoner doser så får Finland 3,69 miljoner av dem. Eftersom det krävs två doser för ett effektivt skydd räcker det till att vaccinera drygt 1,8 miljoner finländare.

Kommissionen förhandlar med flera olika läkemedelsbolag, enligt Tuija Kumpulainen, avdelningschef vid Social- och hälsovårdsministeriet.

"Det är tillsvidare omöjligt att säga vilka vaccin som kommer att få försäljningstillstånd, och med vilken tidtabell de kan leverera vaccin", skriver Kumpulainen per e-post.

Testerna utförs på vuxna i arbetsför ålder och enligt Kumpulainen påverkar det försäljningstillståndet.

"I första hand gäller tillståndet de grupper som har deltagit i testerna."

Det är fortfarande för tidigt att säga vad vaccinen kommer att kosta.

Europeiska kommissionen koordinerar uppköpen av vaccin för EU-länderna. Finlands andel är 1,23 procent.

Utvecklingen av flera olika vaccin mot covid-19 är nu i den sista testfasen.

Innan ett vaccin kan distribueras krävs tillstånd av Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA).

Om försäljningstillstånd beviljas redan på det här årets sida kan de första vaccinen distribueras i Finland i början av 2021. Det kommer ändå att ta flera månader att vaccinera alla som vill.

Vaccinet kommer inte att vara obligatoriskt.

Vårdare vaccineras möjligtvis först

Den 17 november möts den nationella expertgruppen för vaccinationsfrågor för att diskutera vaccinstrategin och vem som ska vaccineras först. Enligt ordförande Ville Peltola, professor i medicin vid Åbo universitet, kommer man att beakta riskerna att insjukna allvarligt och möjligheten att trygga hälsovården.

"De tillgängliga vaccinernas egenskaper påverkar om de kan användas i alla åldersgrupper. Pfizers besked är positivt, men det påverkar inte planerna i det här skedet", skriver Peltola per e-post.

Enligt Institutet för hälsa och välfärd är det troligtvis personal inom social- och hälsovården som vaccineras först. Anne Lindgren, sakkunnig vid vårdfacket Tehy, väntar ändå på en officiell riktlinje.

– Tågordningen bestäms utifrån forskningsresultaten, säger Lindgren.

Enligt Lindgren förhåller sig vårdarna överlag positiva till vaccin, men det är inte länge sedan Pandemrix-vaccinet orsakade narkolepsi bland en grupp unga, vilket har orsakat en del oro.

– Under årens lopp har vårdpersonalen ändå sett att vaccin fungerar i praktiken.

Enligt lagen om smittsamma sjukdomar är det möjligt att införa obligatoriska vaccinationer. Lindgren poängterar ändå att coronavaccinet, enligt Institutet för hälsa och välfärd, inte kommer att vara obligatoriskt.

– Obligatorisk vaccination användes mot smittkoppor, men det var en helt annan situation, säger Lindgren.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Efterfrågan ökar men under svåra tider är det upp till bevis för private banking-tjänster

Mer läsning