Flera sjukhusjourer kan stängas

Bild: Lehtikuva / Jarno Mela

De små sjukhusens dygnet runt-jourer stängs och i stället håller hälsovårdscentralerna öppet på kvällarna. Det föreslår Social- och hälsovårdsministeriet.-

Varje centralsjukhus kommer också i fortsättningen att ha dygnet runt-jour. Men vid många vid hälsovårdscentraler och mindre sjukhus stängs jouren – om inte avståndet till närmaste sjukhus med jour är för långt. Social- och hälsovårdsministeriet presenterade den planerade jourreformen i Helsingfors på måndagen.

– Små jourer – där man väntar hela natten på om någon ska komma in – ska i fortsättningen finnas endast där de behövs av geografiska skäl, säger direktör Liisa-Maria Voipio-Pulkki vid Social- och hälsovårdsministeriet.

Målet är att spara redan innan vårdreformen.

– Snabba sparåtgärder inom hälsovården kan endast uppnås genom att flytta nattlig verksamhet till dagen, eftersom nattlig verksamhet är dyrast.

För tillfället är endast 40 hälsovårdscentraler eller sjukhus öppna dygnet runt jämfört med 64 år 2011. Behovet har minskat eftersom akutvården i till exempel ambulanser har blivit bättre.

Medicinalrådet Timo Keistinen säger att jourerna blir färre, men man vet inte i hur mycket eller i vilken takt.

– I till exempel Kuusamo och Ivalo har hälsovårdscentralerna jour dygnet runt och det kommer säkert också att behövas i framtiden, eftersom avstånden är så långa.

Bättre tillgång till tjänster

Hälsovårdscentralerna ska däremot efter reformen ha rätt att erbjuda mottagning på vardagskvällar och dagstid under helger. Till exempel småbarnsföräldrar ska ha tillgång till tjänster också efter klockan 16 och inte tvingas uppsöka jourmottagningar.

– Vi strävar efter att tillgången till närtjänster blir bättre än i dag. Mängden ska påverkas av avstånd och befolkningsmängd. Vi har tänkt att besluten tas lokalt, säger Keistinen.

Behovet av hälsovård under natten är litet, säger Keistinen. De fall som kommer in är ofta allvarliga.

– Då är det bättre att ambulansen kommer via 112 och där kan man ta hjärtfilm och laboratorieprov. Sedan efter elektronisk konsultation kan patienten föras till den jourhavande enheten där till exempel en ballongutvidgning kan genomföras genast. Tanken är att det inte behövs speciellt många platser under natten.

Lagen ska träda i kraft i början av nästa år.

Bli kock i Axxell

Svenskfinlands kändaste kock, Micke Björklund, har trätt in som mentor och mecenat för Axxells kockutbildning i Karis, för kockutbildningens framtid och Finlands matkultur. 8.10.2019 - 11.40

Mer läsning