Flera samlingspartister tveksamma till reformer

Riksdagsledamot Elina Lepomäki är den enda samlingsparisten som klart sagt att hon tänker rösta emot förslaget. Bild: Lehtikuva / Heikki Saukkomaa

En rundringning som Yle gjort visar att en del av Samlingspartiets ledamöter är tveksamma till de stundande reformerna. Thomas Karv, doktorand vid Åbo Akademi, tror ändå att vårdreformen ros i land i någon omfattning.

I dag (8 mars) ger regeringen riksdagen två lagförslag. Det etta gäller valfriheten inom social- och hälsovårdslagstiftningen, det andra landskapsreformen.

Yle har gjort en rundringning bland samlingspartiets ledamöter för att ta reda på hur de ställer sig till vårdreformen efter att riksdagsledamoten Elina Lepomäki gått ut med att den inte borde föras vidare i sin nuvarande form, och att hon därför tänker rösta emot regeringens lagförslag. Rundringningen, som besvarades av 33 ledamöter, visade att en stor del fortfarande tror på reformen, men alla ville inte ta ställning.

Rundringningen visade att största delen, 25 ledamöter, kommer att rösta för reformen, men inte helt utan förbihåll. 22 ledamöter svarade att de tror att reformen kommer att köras igenom under den här regeringsperioden. Fem ledamöter ville inte ta ställning till den frågan, men kände sig tveksamma. Ytterligare två ledamöter uppgav att de inte uppger sin åsikt. Endast en ledamot, Elina Lepomäki, uppgav att hon kommer att rösta emot förslaget.

Thomas Karv är doktorand i statsvetenskap vid Åbo Akademi. Han tror att de enskilda ledamöterna kan ha personliga röster att vinna genom att ta ställning endera för eller emot, men att reformen troligen ändå röstas igenom.

– Här är nog partipiskan hård, men mycket kan ju hända ännu. Visst kan en enskild ledamots utspel ha inverkan då andra kanske i och med det vågar säga sin åsikt mera öppet. Det finns ju många samlingspartistiska ledamöter som är emot, till exempel Harri Jaskari, Susanna Koski och Hjallis Harkimo har bloggat om sin egen skepsis gentemot reformerna. Många ledamöter har personliga röster att plocka på fältet där människor är mycket kritiska till reformen, säger Karv.

Hur Samlingspartiet ställer sig till social- och hälsovårdsreformen är betydelsefullt. Regeringen har i nuläget 106 representanter, varav talmannen Paula Risikko (Saml.) inte röstar.

– Det är enkel matematik. Det finns tre partier i regeringen, och därför kan en enda ledamots utspel ha betydelse. Alla röster är viktiga och direkt någon tvekar ändrar det på matematiken.

Det här betyder alltså att hela kalaset kan falla om sex representanter ur regeringen, sammanräknat med oppositionen, skulle rösta emot förslaget. Om reformen ska kunna gå igenom enligt tidtabell måste förslaget godkännas i vår.

– Personligen tror jag att det är för tidigt att säga hur det sist och slutligen går, men sannolikt röstas reformen igenom i någon omfattning. De flesta samlingspartisterna är tillräckligt nöjda med förslaget för att rösta reformen i hamn, säger Karv.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Finland behöver Östersjön – vi kan och ska ännu rädda den

Mer läsning