Flera rekommendationer efter terrordådet har inte följts

Bild: Lehtikuva

Efter terrordådet i Åbo gav Olycksutredningscentralen rekommendationer till myndigheterna för att minska risken för terrorattacker, och förbättra myndigheternas beredskap. Flera av dem har inte förverkligats.

Den 18 augusti 2017 dödade en 23-årig man två personer med kniv i centrum av Åbo. Åtta andra personer skadades. Knivdådet i Åbo var det första jihadistiska terrordådet i Finland.

Ett drygt år senare gav Olycksutredningscentralen sin analys av händelserna. Centralen rekommenderade ett antal myndigheter att rätta till brister som framkom under knivdådet.

På måndagen publicerade Justitieministeriet ett sammandrag över vilka åtgärder som olika myndigheter har vidtagit. Det visar sig att flera av rekommendationerna inte har följts.

Olycksutredningscentralen rekommenderade att Migrationsverket ska vidareutveckla sina förfaranden för att ta reda på asylsökandenas identitet och ålder. Migrationsverket svarar att det inte systematiskt går att ta reda på identitet och ålder, eftersom det skulle kräva ändringar i internationell lagstiftning.

Olycksutredningscentralen rekommenderade ock så bland att Inrikesministeriet skulle inrätta en rådgivningstjänst för olika frågor som anknyter till asylsökande, och dessutom att man skulle koordinera arbetet mellan organisationer som jobbar med att förebygga radikalisering. Inrikesministeriet svarade att det inte finns resurser för de här två rekommendationerna.

Förbättringar har också skett. Ett nytt datasystemet vid nödcentralerna gör det också möjligt att skicka ut varningar i olika former.

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning