Flera orsaker förklarar sjunkande diabetessiffror bland barn

Diagnoserna av diabetes typ 1 minskar främst bland barn under fem år. Ett senare utbrott av sjukdomen minskar det mänskliga lidandet och vårdrelaterade kostnader. Bild: Mostphotos

Enligt en ny studie insjuknar allt färre finländska barn under 5 år i diabetes typ 1. Tidigare ökade antalet barn och unga som drabbas av sjukdomen, men nu verkar trenden vända.

Tidigare ökade antalet fall av diabetes typ 1 bland unga finländare. Mellan åren 1980 och 2005 fördubblades fallen bland dem som inte fyllt 15.Under de senaste åren har fallen ändå blivit färre. Diagn...