Flera olika bakterier och virus hos magsjuka Nousisbor

Bild: Mostphotos

Omkring 400 personer i Nousis i Egentliga Finland insjuknade på grund av förorenat dricksvatten. Tre olika virus och tre olika bakterier har påträffats i drickvattnet som nu ska kloreras.

I avföringsprover tagna av personer som insjuknat efter att ha druckit Nousis vattenledningsvatten har noro-, sapo- och astrovirus påträffats. Enskilda fall av ETEC- och EHEC-bakterier samt av bakterien Plesiomonas shigelloides hittades också i patientproverna. Endast sapovirus har påträffats i vattenanalyserna och därför har man inte kunnat bekräfta att de övriga sjukdomsalstrarna kommit från vattnet.

Enligt kommunens hälsovårdsmyndigheter var magepidemin värst mellan den 23 och den 27 januari. Då registrerades drygt 50 sjukdomsfall per dag, men därefter har antalet nya fall sjunkit. Under de senaste fem dagarna har femtio nya fall anmälts.

Förra veckoslutet infördes drickförbud för kommunens vatten. Ett rörläckage ledde till att avloppsvatten och dricksvatten blandades.

På fredagskvällen inleddes klorering av vattenledningsnätet. Först i tur står daghem, skolor, äldreboenden och hälsocentralen, men på tisdag är det dags för klorering av vatten till hushållen.

De flesta magåkommor som orsakats av virus och ETEC- och EHEC-bakterier kräver ingen antibiotikakur. Det viktigaste är att vila och dricka tillräckligt, men om tillståndet försämras uppmanas de insjuknade att ta uppsöka hälsovården.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Akademen - en modern klassiker

Mer läsning