Flera människohandelsoffer som blivit sexuellt utnyttjade fångas upp – medvetenheten ökar

Mörkertalet bland de som utsatts för sexuellt utnyttjande i Finland är stort. Bild: Ksf Media arkiv

Fler människohandelsoffer än någonsin tidigare har ansökt om och fått hjälp av Migris hjälpsystem sedan början av detta år. Många av dem har blivit sexuellt utnyttjade, men mörkertalet är fortfarande stort.

Migrationsverkets halvårsrapport visar att 76 nya klienter fångats upp av hjälpsystemet för människohandelsoffer i år. 30 av dessa har blivit utsatta för människohandel i Finland.

Av dem uppskattas tolv ha utnyttjats sexuellt, till exempel genom att tvingas till prostitution. Antalet är betydligt större än under tidigare år: i fjol identifierade man totalt åtta offer för människohandel och sexuellt utnyttjande i Finland, och året innan var de fyra.

Vad beror denna ökning på?

Överinspektör Terhi Tafari vid Migrationsverket tror att medvetenheten om människohandeln har ökat. Bild: Privat

– Det är tack vare olika funktioner som har spridit medvetenhet kring vart man kan söka hjälp. Exempelvis kan en som tvingats till prostitution åka till församlingen för att söka hjälp, och de hänvisar sedan personen vidare till vårt hjälpsystem. Inom social- och hälsovårdsbranschen har man även satsat på utbildning kring dessa frågor, säger överinspektör Terhi Tafari vid Migri.

I en stor del av fallen har offren utsatts för sexuellt utnyttjande. Därefter följer arbetsrelaterad människohandel, tvångsäktenskap och påtvingad brottslighet. Det innebär oftast drogrelaterad brottslighet, berättar Tafari. Tidigare har siffran för de som sökt hjälp varit mycket lägre; både för de som utsatts för människohandel och de som specifikt utsatts för sexuellt utnyttjande.

Enligt olika uppskattningar är ändå mörkertalet stort bland de som utsatts för sexuellt utnyttjande. Bland annat Europarådets expertgrupp för åtgärder mot människohandel (GRETA) har kritiserat Finland för att inte effektivt nog identifiera sexbrottsoffer.

Enligt Tafari är det lättare att fånga upp arbetsrelaterat utnyttjande än sexuellt utnyttjande. I de förstnämnda fallen finns mycket stadigare stödstrukturer som hjälper och som skyddar offren, såsom fackorganisationer.

– Liknande finns inte riktigt för sexuellt utnyttjade – och man jobbar inte heller förebyggande och söker upp dessa offer. Polisen har dessutom så små resurser att det är svårt att jobba förebyggande.

Men det har varit tal om att bilda en avdelning inom polisen som uteslutande skulle jobba med dessa frågor. Det finns dock inget beslut om detta ännu.

I slutet av juni 2018 fanns totalt 379 klienter i hjälpsystemet, vilket är mer än någonsin tidigare. Till dem hör 80 minderåriga barn som är under klienternas vårdnad. Totalt 40 av klienterna hade upptagits som klient i hjälpsystemet som minderåriga.

115 personer hänvisades till hjälpsystemet under början av året. Av de 76 nya antagna klienterna hade 29 blivit utsatta för människohandel för sexuellt utnyttjande och 28 för arbetsrelaterad människohandel, antingen i Finland eller utomlands. Totalt 11 personer hade blivit utsatta för tvångsäktenskap, och 8 personer hade blivit utsatta för annan typ av utnyttjande som tyder på människohandel, till exempel tvingande till brottslighet. Sex av de nya klienterna är minderåriga.

Under motsvarande period i fjol blev 88 personer anvisade till hjälpsystemet, och 55 av dem upptogs som klient. I början av året 2016 blev 74 personer anvisade till hjälpsystemet, och 45 av dem upptogs som klient.

Var tredje är i Finland utan lagligt uppehållstillstånd. Det beror dock sällan på grund av ett negativt asylbeslut. En tredjedel hade uppehållstillstånd i Finland för arbete eller familjen, eller så var de finländska eller EU-medborgare.

Var fjärde har hamnat som offer för människohandel i hemlandet, och för en del har det börjat i hemlandet och fortsatt utomlands.

Av klienterna är 119 män eller pojkar. Flera är kvinnorna och flickorna som är 180.

Hjälpsystemet för offer för människohandel erbjuder sina klienter rådgivning och rättshjälp, socialservice, hälsovårdstjänster, mottagningspenning eller utkomststöd, trygg inkvartering samt tolk- och översättartjänster. Hjälpsystemet fungerar i samband med Joutseno förläggning och har tre verksamhetsställen i Finland.

Källa: Migrationsverket, ihmiskauppa.fi

115 har ansökt om hjälp

Migri fångar främst via asylintervjuerna upp personer från utlandet som utsatts för människohandel. Polisen fångar i sin tur främst upp finländska medborgare.

– Det kommer in många ansökningar till oss och det är en bra sak. Nästa steg är att vi pratar om det direkt med personen, och om hennes berättelse tyder på människohandel, då tar vi itu med det.

Men alla som ansöker tas inte in i hjälpsystemet. Hittills har totalt 115 personer ansökt om hjälp.

– Det finns fall där någon framställs som offer för människohandel, fast det i själva verket inte kan klassas som människohandel. Det kan gälla personer som blivit utan lön, men där inget allvarligare inträffat.

De flesta av de som blivit utsatta för människohandel under tiden i Finland är inte finländska medborgare. Offren kommer från olika håll, och bland människohandelsoffren i år är hela 29 nationaliteter representerade. Personer från Irak, Somalia, Afghanistan och Eritrea är främst drabbade, visar statistiken.

– Folk tror kanske att det bara är asylsökande som drabbas, men så är det inte. Det finns också finländare som faller offer för människohandel, säger Tafari.

Majoriteten av de nya klienterna hade hamnat i omständigheter som tyder på människohandel efter att ha flytt från den svåra situationen i hemlandet eller efter att ha flyttat utomlands på grund av arbete eller löften om arbete. Om klienten vill återvända till sitt hemland, kan hen få bidrag för frivillig återresa via hjälpsystemet.

De som behöver hjälp söker sig till hjälpsystemet antingen på egen hand eller med hjälp av en annan person – ofta en myndighet eller medarbetare i någon organisation. Även Brottsofferjouren har förmedlat sex personer till hjälpsystemet, enligt Tafari.

– Brottsofferjouren hör till tredje sektorn, så därför är tröskeln lägre för många att närma sig dem. Vi har ett väldigt bra samarbete med dem.

Terhi Tafari ser inga tecken på att anmälningarna skulle minska.

– Det är möjligt att antalet fortsätter att öka i samma takt resten av året. Möjliga människohandelsoffer förmedlas till oss i en jämn takt. Vi har fått lov att öka på vår personal, så att vi klarar av den ökande mängden klienter.

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning