Flera folk på plan, förr och nu

Även om de skräniga drängarna, torparna och bönderna inte bar gula västar kan de ha bidragit till förändring.

Folk från byarna i grannsocknen och från upplandet strömmade in i staden. I marknadstid var det många som gjorde staden till sin och som fyllde torgen, gatorna och gränderna. En del av besökarna...