Terveystalo ersätter 9 Lives testpunkter i Helsingfors, Esbo och Vanda

Provtagningsnätverket för coronaviruset förändras i huvudstadsregionen och övriga Nyland då Helsingfors universitetssjukhus byter kommersiell samarbetspartner vid årsskiftet. Bild: Markku Ulander/Lehtikuva

Terveystalo går in som kommersiell samarbetspartner med den offentliga sektorns coronavirusprovtagning i Helsingfors, Esbo och Vanda. 9 Lives som hittills testat också för HUS räkning i huvudstadsregionen ska i stället få motsvarande uppdrag i de nyländska kommunerna utanför huvudstadsregionen.

Nätverket av provtagningsplatser för coronaviruset förändras inom huvudstadsregionen i och med att Helsingfors universitetssjukhus byter kommersiell samarbetspartner vid årsskiftet.

I huvudstadsregionen kommer Terveystalo att komplettera den offentliga sektorns provtagning enligt ett avtal med HUS medan 9 Lives som skött uppdraget hittills utgår. Det är följden av att HUS konkurrensutsatte avtalsprovtagningen för 2022. I gengäld gick 9 Lives segrande ur den här offertrundan i Nyland utanför huvudstadsregionen.

– Vi får en bättre deal så här. Kostnadskalkylen för hela 2022 rör sig kring 35 miljoner euro. Snittpriset för varje enskilt test ligger strax under 30 euro, säger Lasse Lehtonen, direktör för diagnostiken vid HUS.

Där 9 Lives har haft sina provtagningar på vissa platser kommer Terveystalo att etablera sina på andra ställen. Lehtonen påpekar att den kommersiella aktören har rätt att själv välja var provtagningen utförs, men HUS har krävt att nätverket blir någorlunda jämnt så att ingen ska ha oskäligt långt till närmaste provtagning.

– Den egentliga utmaningen är ändå bristen på personalresurser, och den kvarstår i och med att Terveystalo också behöver resurser för vaccinering. Det hela är lite som att försöka förlänga mattan i ena ändan genom att ta från andra ändan, säger han.

I Helsingfors har 9 Lives testat i Kampen, Böle, Hagnäs och Nordsjö medan Terveystalo kommer att testa i Kampen, Hertonäs, vid köpcentret Kaari i Gamlas, på Ärtholmen (från vecka 3) och på Revalsplanen i Östra centrum. Därtill kan man testa sig vid HUS provtagningar på Biomedicum i Mejlans, i Kronohagen, Malm och i Östra centrum.

– Det blir inga större förändringar, men eftersom det redan är rusning kommer det säkert att bli stökigt i början. Det finns också brist på bärbara datorer som behövs för att de kommersiella aktörerna ska kunna mata in hälsouppgifterna i våra system, säger Lasse Lehtonen.

"Inget system räcker till"

I Esbo har man hittills kunnat testa sig vid 9 Lives provtagningar i Hagalund och i köpcentret Pikkulaiva i Esboviken. De försvinner, men i stället kan man testa sig vid Terveystalos provtagningar vid Esbotorget (från 4 januari på Stationsgränden 2), i Hannusåker (från vecka 3) och i Otnäs. HUS har provtagningar i Alberga och Jorv.

Lasse Lehtonen säger att den rusning som redan pågår vid testplatserna och som kommer förvärras framför allt beror på att viruset och dess nya variant sprids i ilfart.

– Faktum är att smittsiffrorna är höga och inget system i världen räcker till när viruset sprids så här snabbt. Bara i julveckan testades 74 000 personer, och det är fantastiskt många. I onsdags hade Finland 3 000 nya bekräftade coronafall. Den riktiga siffran är säkert fem gånger högre och då varje smittad har utsatt tjugo andra opersoner för viruset blir det helt enkelt omöjligt att hejda epidemin, säger Lehtonen.

I Vanda har 9 Lives testat i Dickursby, Björkby, Mårtensdal och på två platser i anslutning till Helsingfors-Vanda flygplats. Terveystalo kommer att testa i Dickursby (från 3 januari), i Flamingo invid Ring III och i Myrbacka. HUS testar i Pejas.

Tidsbokningssystemet för coronatest förblir oförändrat.

På 9 Lives säger Timo Palo, direktör för coronatestningen, att företaget gärna hade fortsatt testa i huvudstadsregionen, men att man nu tar sig an övriga Nyland i stället.

– Omfattningen är ungefär densamma, men det är klart att det uppstår kostnader för oss att etablera oss på nya orter.

Mellersta Nyland: HUS testar i Hyvinge, 9 Lives i Kervo, Klövskog och Träskända.

Västra Nyland: HUS testar i Hangö, Högfors, Kyrkslätt, Nummela, på Lojo sjukhus och på Raseborgs sjukhus medan 9 Lives testar i Aurlax i Lojo och i Raseborg.

Östra Nyland: HUS testar på Sjukhusvägen 2 i Borgå, i Lovisa och i Nickby, 9 Lives testar i Borgå.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Bokåret 2021 på Bokström

Mer läsning