Fler vill bekanta sig med finska skolsystemet – men det får också kritik

Succé – men vad innebär den nya läroplanen för Finland? Bild: Lehtikuva/Vesa Moilanen

Intresset för det finska skolsystemet är stort och resorna för att bekanta sig med det har ökat. Representanter från Kina, Japan, Indien och området kring Persiska viken har under den senaste tiden strömmat till för att lära sig mer. Men också kritik, från svenskt håll, har hörts.

Bakgrunden till intresset för det finska skolsystemet är Finlands resultat i de årliga Pisa-jämförelserna skriver Visit Finland i ett pressmeddelande.

Vanligen riktas ländernas intresse mot ett specifikt område, till exempel hur man i Finland lägger upp undervisningen kring natur och miljö, eller kring något annat område där undervisningen i Finland är mycket stark.

Nu vill man på Visit Finland utvidga businessen kring utbildningsresor till ett riksomfattande projekt eftersom man upplever att det kan stärka det finländska varumärket.

– Nu behöver vi få till stånd ett bra samarbete mellan företag och den offentliga sektorn. Vi behöver fler läroanstalter som tar emot besök, och man måste kunna ta betalt för att ta emot dylika studiebesök, säger Anne Lind på Business Finland-avdelningen på Visit Finland, i ett pressmeddelande.

Men också mer kritiska tongångar hörs. I en artikel i Svenska Dagbladet nyligen kritiserar Gabriel Heller Sahlgren, skolforskare och doktorand vid London School of Economics samt Institutet för näringslivsforskning, den nya finländska läroplanen. Han anser att den är inne på fel spår och lyfter fram att Finland började sjunka i Pisa redan 2009.

HBL har tidigare skrivit om Heller Sahlgrens kritik här.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03