Fler unga säljer droger och många bär kniv "för säkerhets skull"

Ungdomarna som polis och ungdomsarbetare rapporterar om rör sig bland annat kring järnvägsstationen i Helsingfors. Speciell oro väcker 100–150 personer som enligt en uppmärksammad artikel i Helsingin Sanomat har en tendens att lättare ta till våld. Bild: Timo Jaakonaho/Lehtikuva

Antalet unga som säljer droger i Helsingfors har ökat och fler bär kniv. Helsingforspolisen och ungdomsarbetare är särskilt oroade över 100–150 ungdomar, en stor del av dem med utländsk bakgrund, för vilka kriminaliteten och utmaningarna hopar sig.

Minderåriga som gör sig skyldiga till grova våldsbrott och unga som är inblandade i droghandel och missbruk. Det är teman som har varit aktuella i höst, inte minst efter dråpet i Vallgård där tre mind...