Fler tar båten till Estland än till Sverige

Tallink Star bland andra fartyg tar passagerare över viken till Tallinn. Bild: Lehtikuva/Martti Kainulainen

Det blir allt mer populärt att resa till Estland, och passagerarvolymen överstiger nu för första gången resorna till Sverige. Under första halvan av året reste 48,1 procent av alla passagerare i sjötrafiken till Estland. Under samma period gjordes bara 46,1 procent av båtresorna till Sverige, uppger Trafikverket.

Allt som allt ökade utlandsresorna till sjöss med 2,2 procent jämfört med motsvarande tid året innan. Framförallt var det trafiken till Estland som ökade, uppgången var 4,2 procent.

Sammanlagt 8,65 miljoner resenärer tog båten utomlands mellan januari och juni.

Trafiken till Estland har ökat sedan 1990-talet och är för första gången större än sjötrafiken till Sverige. Det har förts statistik på sjöresorna sedan 1980.

Godstrafiken växer

Under första halvan av året ökade också godstransporterna. Exporttransporterna med fartyg ökade med 5,5 procent jämfört med förra året. Importtransporterna ökade med 3,1 procent. Ökningen av exporten berodde på frakten av trävaror, gödsel, malmer och koncentrat ökade. Importen ökade tack vare större frakt av råolja, obearbetade mineraler och styckegods.

Transittrafiken via hamnarna i Finland växte med 22,5 procent jämfört med förra året. Den ökade speciellt i Karleby, där transitexporten av järnmalmpellets ökade markant.

Sammanlagt kom det 15 103 fartyg från utlandet till Finland fram till slutet av juni. Det här var 2,6 procent mer än under det första halvåret i fjol.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Axxell tänker som morgondagens jordbrukare – satsar på samarbete

Mer läsning