Att gå på eftis är vanligare bland svenskspråkiga barn – men dåliga arbetsvillkor skapar personalbrist

I huvudstadsregionen går hela 91 procent av eleverna i årskurs ett på eftis, medan motsvarande andel är 69 procent i Österbotten. Det hänger delvis ihop med att fler barn i städerna i regel går på eftis. Bild: Mostphotos

Allt fler barn i de lägsta årskurserna deltar i eftermiddagsverksamhet, och bland svenskspråkiga barn är andelen hela 23 procentenheter högre än i landet i genomsnitt. Osäkra arbetsvillkor och deltidsjobb bidrar till att personalbristen är stor särskilt i huvudstadsregionen.

Andelen av de yngsta grundskoleleverna som deltar i eftermiddagsverksamhet har ökat stadigt ända sedan millennieskiftet.Av hela landets ettor och tvåor deltar i snitt 46 procent i eftermiddagsverksamh...