Fler ska poliser ska stävja ökat fylleri

Bild: Lehtikuva/Markku Ulander

Fler poliser behövs när folket super mer på gator och torg. Det anser inrikesministeriet som vill höja polisstyrkan med 170.

Enligt tidningen Keskisuomalainen planerar inrikesministeriet en ökning av polisstyrkan med anledning av den nya alkohollagen som träder i kraft efter årsskiftet. Från och med nästa vecka får man i butiker sälja alkoholprodukter som är högst 5,5 procent. Dessutom får krogar servera alkohol till och med klockan 4 utan att behöva anhålla om tillstånd. Inrikesministeriet uppskattar ett behov av drygt 170 poliser. Ministeriet grundar uppfattningen på en ökad konsumtion i hem och på gator.

Enligt minister Paula Risikko måste den ökade mängden poliser tas i beaktande redan i utbildningsskedet eftersom det just inte finns arbetslösa poliser. Krogarna förlängda öppethållningstider ökar också på våldsbrotten och ofoget i städer -speciellt på veckoslut.

En nästan skuldfri bostad ger dig flera möjligheter i din ekonomi

Ett omvänt bostadslån innebär utnyttjande av den förmögenhet man har fast i sin bostad. Om man känner att pensionen inte räcker till och besparingar sitter i väggarna, kan man frigöra medel genom att ta banklån på upp till hälften av bostadens värde. 25.4.2019 - 10.46