Fler Sannfinländare än förr väntas till mellanårsmöte – "vi lever och mår bra"

Gruppordförande Leena Meri (t.h.) talar med partiledare Jussi Halla-aho före den sannfinländska gruppens sommarmöte i riksdagens auditorium. Bild: Lehtikuva/Irene Stachon

På lördag väntas omkring tusen anmälda Sannfinländare samlas i Lahtis för att delta i partirådet. Det är fler än tidigare år. Sannfinländarna bereder nu bland annat sin skuggbudget, där de föreslår att vissa skatter är frivilliga.

– Partirådet är en kuriositet vi har inom Sannfinländarna – ett möte vi arrangerar för politisk programverksamhet de år vi inte har kongress, säger partisekreterare Riikka Slunga-Poutsalo.

– De har oftast lockat mellan 300 och 700 deltagare – redan det har varit en stor bedrift med tanke på att mötet inte gör personval. Vi diskuterar politik hela dagen.

Nu har över tusen deltagare anmält sig, enligt Slunga-Poutsalo, och summan har stigit med hundra under de senaste dagarna.

– Det slutliga antalet blir klart på lördag, för det är såpass många som ännu frågar om man kommer in vid dörren.

Partiets riksdagsgrupp höll sommarmöte i Helsingfors på torsdagen, ett par dagar före partirådet, och bland medlemmarna i riksdagsgruppen bedömdes att läget lugnat ner sig efter förra sommaren då Blå framtid, i praktiken hela ministergruppen och en stor del av riksdagsgruppen, lämnade partiet.

Enligt Slunga-Poutsalo skriver det in sig mellan sextio och sjuttio nya medlemmar per två veckor, medan några enstaka skriver ut sig.

– Det visar att Sannfinländarna inte försvunnit. Partiet är inte delat, som en del vill påstå. Vissa hoppade av, men partiet lever och mår bra, säger hon.

I förra riksdagsvalet fick Sannfinländarna 17,7 procent av rösterna. Enligt Yles opinionsmätningar sjönk väljarstödet under samma höst till strax under tio procent och har rört sig med enstaka procentenhet kring det sedan dess.

Gruppordförande Leena Meri säger att oppositionspartiet nu förbereder en skuggbudget som ska bestå av två delar – en del som målar upp det samhälle partiet har som mål, och en kortversion av vad partiet skulle ändra i nästa års budget, jämfört med regeringens förslag.

– Det nationella intresset, finländarna, är alltid kärnan och utgångspunkten. De offentliga medlen ska användas rättvist och satsningarna ska höja finländarnas välfärd, säger Meri.

Hon för särskilt fram lantbruket och kritiserar både regeringen och EU för att inte ha gjort tillräckligt. EU har inte beviljat en större summa i stöd efter torkan, men nog tidigarelagt utbetalningar.

– EU hjälper alltså inte sina egna medlemmar med så kallat bistånd, säger Meri.

Hon kastar också fram en modell där skatter skulle kunna vara valbara, och föreslår att Yle-skatten och biståndet skulle vara sådana man själv får kryssa för om man vill betala.

– Det skulle också i övrigt kunna vara friare att välja vad man betalar för.

Ni driver samtidigt utgifter och inkomstöverföringar som kräver skatteintäkter. Vad är det ni öppnar upp om folk ska få välja skatter, och skulle valfriheten gälla också sådant som ni inte själva finner bekvämt?

– De exempel som kommit upp då vi diskuterat i riksdagsgruppen har varit de här två. När man säger att en del vill betala mer bistånd så kunde det finnas en viss del som staten ger, och resten skulle komma via dem som anmäler det i beskattningen, som kyrkoskatten. Det vore intressant att se hur många som skulle vara intresserade av att betala, säger Leena Meri.

Hur en lista skulle se ut över vad som är valbart och vad som inte är det har inte diskuterats i detalj.

– Sannfinländarna har en viss åsikt om vad som är grunduppgifter i samhället och vad som inte är det, säger Halla-aho.

– Till grunduppdragen hör att sköta om den inre och yttre säkerheten, att ta hand om människor som inte själv kan göra det, förutsatt att det finns jobb åt dem som kan. Men att betala för projekt som inte direkt är intressen för dem som bor i Finland är sekundärt.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03