Fler rådjur och harar – nu ökar även fallen av TBE

Rådjuren bär en stor del av skulden bakom de senaste årens kraftiga ökning av antalet TBE-fall, visar forskning. Bild: Pixabay

Det finns ett direkt samband mellan antalet rådjur och risken att smittas med TBE. Ju fler rådjur, desto fler drabbas av den fruktade sjukdomen, visar ny forskning från Uppsala universitet.

Fästingarna tillhör klassen spindeldjur. De omfattar 900 beskrivna arter inom tre familjer. De finns över hela världen, rikligast i tropikerna.

De flesta fästingar genomgår tre stadier: larv, nymf och vuxen. Larver och nymfer behöver suga blod för att kunna utvecklas till nästa stadium. De vuxna honorna måste ha en blodmåltid för att kunna lägga ägg. Däremot behöver inte de vuxna hannarna blod.

Vid fästingbett kan sjukdomar överföras, exempelvis TBE, borrelia och fästingfeber. TBE är en virussjukdom som kan orsaka en inflammation i hjärnan och på hjärnhinnorna. I varmare länder kan fästingarna överföra fläcktyfus.

Källa: 1177.se och NE

Sedan mitten av 1980-talet går kurvan över antalet personer som insjuknat i fästingburen hjärninflammation (TBE) brant uppåt. Förra året rapporterades 391 fall av TBE till Folkhälsomyndigheten i Sverige. Också i Finland har antalet TBE-fall ökat. I fjol rapporterades 82 fall av TBE i Finland, vilket är rekord.

– Trenden pekar uppåt. Vi har dels blivit bättre på att upptäcka fästingsmittan, men det är också fler som blivit smittade, säger Jussi Sane som är ledande expert inom epidemiologi på Institutet för hälsa och välfärd, THL.

Vad denna ökning beror på har varit omdiskuterat, men nu kan forskare vid bland annat Uppsala universitet visa att det finns ett starkt samband mellan antalet TBE-fall och antalet rådjur, kronhjortar och harar samt deras geografiska utbredning.

– Vår forskning visar att det finns en statistisk korrelation mellan dem som är väldigt stark. Den kraftiga ökningen av antalet TBE-fall som vi haft under flera år är alltså en följd av den ökning av rådjurspopulationen som inträffade i slutet av 1980-talet. Dessförinnan var ju rådjur inte så vanliga, men i början av 1990-talet fanns det en miljon rådjur, säger Thomas Jaenson, professor i medicinsk entomologi vid Uppsala universitet.

Thomas Jaenson och hans kollegor har bland annat analyserat fler än 400 vetenskapliga studier som handlar om fästingens och dess värddjurs ekologi samt TBE-virusets epidemiologi. Utöver detta har de även analyserat var TBE-fall inträffat de senaste decennierna, samt tagit del av avskjutningsdata från Jägareförbundet.

TBE (Tick Borne Encephalitis) eller fästingburen hjärninflammation (encefalit) orsakas av ett så kallat flavivirus. Den kan yttra sig som hjärnhinne- och hjärninflammation med hög feber, svår huvudvärk, nackstelhet och förlamningssymtom. Dödsfall är mycket sällsynta.

Sjukdomen sprids via fästingar som smittas när de suger blod från ett smittat djur. Fästingarna kan också överföra smittan direkt till sin avkomma.

Människan smittas genom bett av fästingar. De flesta fallen sker under sommaren och hösten.

Sjukdomen smittar inte från person till person. Inkubationstiden är vanligen mellan en och två veckor.

Det finns vaccin mot TBE som har god skyddseffekt.

Källa: Folkhälsomyndigheten

– Fästingar kan ha olika värddjur, men rådjur, harar och kronhjortar är de djur som bäst korrelerar med antalet TBE-fall. Om rådjuren ökar inom ett visst område, så ökar antalet TBE-fall ett eller två år senare, säger Thomas Jaenson.

Forskningen, som presenteras i Parasites and Vectors, visar också att ett enda rådjur kan vidmakthålla en väldigt hög fästingtäthet inom en mindre yta.

– Därför skulle det inte hjälpa särskilt mycket om man sköt av stora delar av rådjursstammen. I så fall skulle man vara tvungen att skjuta nästan vartenda rådjur, säger Thomas Jaenson.

Sambanden mellan fästingar och vissa djur är dock inte så enkla och raka som de kanske låter.

– Tvärtom är de väldigt komplicerade med en rad olika faktorer som påverkar förekomsten av TBE. Antalet rådjur är en sådan faktor. Variationer i nederbörden, temperaturen och antalet mindre däggdjur är andra faktorer. Därför vore det jättesvårt att ta fram en beräkningsmodell om vi vill veta hur många TBE-fall vi kommer att få framöver. Att bara titta på antalet rådjur räcker inte, säger Thomas Jaenson.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Renoverad funkisbostad inspirerar som härligt stadshem

Mer läsning