Fler polisuppdrag, sjunkande försäljning och frågetecken kring distansförsäljning – detta har hänt efter att nya alkohollagen trädde i kraft

Alkos försäljning har minskat sedan den nya alkohollagen trädde i kraft vid årsskiftet. Bild: SPT/Charlotte Winberg

Vilka konsekvenser har den nya alkohollagen fått? Det är fortfarande tidigt att dra några definitiva slutsatser, men det finns signaler som eventuellt kan ge en fingervisning om vartåt vi är på väg.

Den nya alkohollagen trädde i kraft stegvis under början av året. Från och med januari blev det lagligt för matbutikerna att sälja alkoholdrycker med upp till 5,5 procent alkohol och i mars liberaliserades reglerna som gäller restaurangerna.

Enligt Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården Valvira har ölförsäljningen minskat med 6,5 procent, vin med 12,7 procent och starkvin med 6,0 procent under årets fyra första månader (Valviras siffror sträcker sig endast till april). Försäljningen av destillat och blandningar har minskat i så gott som alla kategorier förutom longdrink, som har ökat med 460 procent.

Ökningen i försäljningen av longdrink har noterats inom både S-gruppen och Kesko. I S-gruppens matbutiker ökade försäljningen av dryckerna med 64 procent under januari–juni jämfört med fjolåret. Ölförsäljningen varken ökade eller minskade, medan försäljningen av cider sjönk med 6 procent.

Även inom Kesko ökade försäljningen av longdrink, men hur mycket: det är man förtegen om. Både S-gruppen och Kesko är också tystlåtna om försäljningen i liter.

Det andra som har ökat förutom longdrink är försäljningen av alkoholfria drycker. Hos både S- och K-butikerna har försäljningen av alkoholfri öl ökat med drygt 40 procent under första halvåret.

Konsumtionen minskar

Den som däremot ger ut månatliga försäljningssiffror per liter är Alko. Under januari–juli minskade försäljningen i 100-procentig alkohol med 4,9 procent. Den största nedgången var inom longdrink (46,9 procent) och öl (29,3 procent). Roséviner är den enda produktkategorin som ökat markant (26,7 procent).

Överlag har trenden varit att alkoholkonsumtionen minskar i Finland. Enligt Institutet för hälsa och välfärd THL:s uppgifter har konsumtionen minskat sedan 2007 då den låg på 12,7 liter 100-procentig alkohol per person som fyllt 15 år. I fjol uppgick den till 10,3 liter.

Passagerarimporten av alkohol har också minskat, men där finns ingen desto klarare koppling till nya alkohollagen. Snarare beror minskningen på att Estland i två omgångar har höjt alkoholskatten.

Minskningen i alkoholbruket syns även bland ungdomar, till exempel i olycksfallsstatistiken. Enligt polisen har alkoholrelaterade trafikolyckor minskat med kring 20 procent på ett år och en central förklaring tros vara att ungdomar dricker allt mindre.

Även på skolavslutningen i juni orsakade ungdomars drickande mindre problem än vanligt. Då polisen i fjol hällde ut 1 320 liter alkoholdrycker hällde man i år ut bara 1 060 liter.

Däremot har polisen fått mera jobb i och med att barernas öppettider blivit friare och allt fler barer har öppet till klockan fyra på morgonen. Under januari–juni fick polisen göra 12 000 fler utryckningar än i fjol. Enligt polisen beror ökningen främst på den nya alkohollagen. De flesta av utryckningarna gäller berusade personer, misshandel, störande beteende och sabotage.

Dessutom har det blivit vanligare att poliser utsätts för våld av alkoholpåverkade personer. Under årets första sex månader har våld mot tjänsteman ökar med över 20 procent.

En uppdatering krävs?

Något som förblev oklart i samband med ändringen i alkohollagen var bestämmelserna som gäller distansförsäljning. Med distansförsäljning avses att kunden köper alkohol på webben från ett annat EU-land och får det skickat hem till sig. Distansköp innebär däremot att kunden likaledes köper alkoholen på webben, men ordnar egen transport och ser till att betala alla skatter till Tullen.

Distansköp är i princip lagligt i Finland, men involverar så mycket byråkrati att det blir nästan omöjligt. Distansförsäljning är en gråzon. Frågan om distansförsäljning lämnades obesvarad i den nya lagen, men i praktiken anser myndigheterna att det är olagligt.

Dock kan Finland inte entydigt förbjuda distansförsäljning eftersom det strider mot EU:s regler om fri handel. Alkos monopol strider mot samma regler, men här har Finland fått dispens av folkhälsoskäl. Det är ändå oklart om distansförsäljning kan motiveras utifrån folkhälsan och av den anledning prövas ärendet för tillfället av EU.

Sverige, som också har ett statligt alkoholmonopol, har gjort en liknande prövning och där kom man fram till att distansförsäljning är lagligt. Ifall EU fattar ett liknande beslut för Finlands del innebär det att den nya alkohollagen måste kompletteras.

Fakta

Alkohollagen

När den nya alkohollagen trädde i kraft vid årsskiftet blev det tillåtet för detaljhandeln att sälja alkoholdrycker med upp till 5,5 procent alkohol.

Samtidigt infördes flera liberaliseringar i restaurangernas verksamhet. Bland annat fick restaurangerna rätt att själv bestämma över sina öppettider.

Även Alkos öppettider förlängdes. I och med den nya lagen får Alkos affärer ha öppet till klockan 21.

Bli kock i Axxell

Svenskfinlands kändaste kock, Micke Björklund, har trätt in som mentor och mecenat för Axxells kockutbildning i Karis, för kockutbildningens framtid och Finlands matkultur. 8.10.2019 - 11.40

Mer läsning