Fler passagerare i västmetron efter att nytt biljettsystem införts

Bild: HRT

I slutet av april togs systemet för zontariffer i bruk för kollektivtrafikbiljetter i huvudstadsregionen. Redan nu kan man se en ökning i antalet passagerare från metrostationerna väster om Gräsviken. I Esbo är missnöjet med zonsystemet ändå påtagligt.

Gruppchef Marko Vihervuori på Helsingforsregionens trafik anser att ökningen av passagerare som stiger på metron på stationerna i väst inte kommer som en överraskning. – Det var väntat att det skulle...