Fler måste jobba för att Finland ska ha råd med välfärden – de enkla metoderna för att höja sysselsättningen har redan använts

– Den sjunkande nativiteten tvingar oss att söka metoder för att på medellång sikt höja sysselsättningsnivån till 78 procent, säger Jari Gustafsson, kanslichef vid Arbets- och näringsministeriet. Bild: SPT/Sören Jonsson

På tisdagen presenterade tjänstemännen på Arbets- och näringsministeriet sin syn på vad som behöver göras inom arbetspolitiken för att nå sysselsättningsmålet. Bland annat behöver Finland locka till sig fler invandrare till arbetsmarknaden.

– Finlands sysselsättning bör höjas för att vår välfärdsstat ska kunna upprätthållas. De enkla metoderna för att höja sysselsättningen har redan använts, så nu behöver vi gå in för besvärligare lösningar, säger kanslichef Jari Gustafsson vid Arbets- och näringsministeriet.

Enligt tjänstemännen borde arbetslösheten minskas till under 5 procent och på medellång sikt borde sysselsättningsgraden höjas till 78 procent. För att lyckas med de här målen krävs politiska åtgärder, den ekonomiska tillväxten tar inte automatiskt hand om sysselsättningen.

Ministeriet poängterar i sin tjänstemannarapport att det finns mycket outnyttjad kompetens på arbetsmarknaden. Det behövs åtgärder för att lösa matchningsproblemen som aldrig har varit så här stora.

– Ungefär 18 000 arbetstillfällen gick förlorade i fjol på grund av att företagen inte hittade lämplig arbetskraft, säger avdelningschef Antti Neimala.

Han konstaterar att det är ett genomgripande problem som kräver stora satsningar inom såväl utbildningen som bostadspolitiken. Men med rätt åtgärder finns det en stor arbetskraftspotential bland långtidsarbetslösa.

– Vi behöver en ändring i bostadspolitiken och i beskattningen för att få folk att vilja flytta dit där jobben finns.

Skogsindustrin hör till de branscher där man behöver mer arbetskraft. Bild: SPT/Linnea de la Chapelle

Ett problem är att det finns många unga vuxna som saknar vidareutbildning. För dem vill ministeriet ordna flexibel och arbetsinriktad utbildning.

– I och med digitalisering och ny teknologi finns det många på arbetsmarknaden som har en föråldrad arbetserfarenhet. Därför behöver vi satsa på livslångt lärande. Det förutsätter ett bättre samarbete mellan utbildningsinstitutionerna och företagen.

Neimala säger att matchningsproblemet försvåras ytterligare av att arbetsmarknaden är så könssegregerad i Finland.

Enligt tjänstemannagruppen borde Finland bli bättre på att locka till sig specialkompetens från utlandet och få dem som redan har flyttat till Finland att komma in i arbetslivet.

Enligt migrationsdirektör Sonja Hämäläinen har det flera fördelar. Arbetskraftsinvandring skapar innovationer och nya jobb.

– Det finns nästan 40 000 invandrare som aktivt söker jobb. Sysselsättningen är 10 procent lägre bland invandrare än bland resten av befolkningen. Det finns alltså potential att öka sysselsättningen genom att få invandrarna in på arbetsmarknaden, säger Hämäläinen.

Yrkesexamen från Prakticum öppnar många dörrar

Studier vid Yrkesinstitutet Prakticum ger nycklar till arbetslivet. Samtidigt kan det också vara en smidig inkörsport till fortsatta studier vid en yrkeshögskola. 4.12.2019 - 00.00

Mer läsning