Fler läser HBL som papperstidning

Bild: HBL

HBL:s pappersläsare har ökat med ungefär 1 000 på ett år, enligt den senaste nationella medieundersökningen, KMT. Ungefär 121 000 personer nås av HBL varje vecka.

Enligt den senaste nationella medieundersökningen, KMT, har HBL:s papperstidning ungefär 65 000 läsare. Det här är en liten ökning jämfört med förra höstens siffror då HBL hade 64 000 pappersläsare.

Ungefär 9 000 läser HBL som e-tidning. Totalt sett har den tryckta tidningen och e-tidningen 71 000 läsare. HBL är därmed den klart största svenskspråkiga dagstidningen, och den tolfte största dagstidningen på nationell nivå.

HBL är också den tolfte största dagstidningen när man tittar på den totala räckvidden, som mäter också andra digitala produkter än endast e-tidningen. Ungefär 121 000 människor nås av HBL varje vecka då man räknar med papperstidningen och de digitala produkterna.

KMT görs genom datorassisterade telefonintervjuer. Årligen utförs ungefär 26 000 intervjuer. De senaste siffrorna gäller för perioden hösten 2017 till våren 2018.

Byggnadsarv kräver vård och goda produkter

På Illby gård i Borgå värnar man om det gamla genom att ta väl hand om sina byggnader. Målningen av karaktärshuset var ett stort projekt, men något man räknar med att ha glädje av länge. 13.6.2019 - 09.39