Fler läser HBL som papperstidning

Bild: HBL

HBL:s pappersläsare har ökat med ungefär 1 000 på ett år, enligt den senaste nationella medieundersökningen, KMT. Ungefär 121 000 personer nås av HBL varje vecka.

Enligt den senaste nationella medieundersökningen, KMT, har HBL:s papperstidning ungefär 65 000 läsare. Det här är en liten ökning jämfört med förra höstens siffror då HBL hade 64 000 pappersläsare.

Ungefär 9 000 läser HBL som e-tidning. Totalt sett har den tryckta tidningen och e-tidningen 71 000 läsare. HBL är därmed den klart största svenskspråkiga dagstidningen, och den tolfte största dagstidningen på nationell nivå.

HBL är också den tolfte största dagstidningen när man tittar på den totala räckvidden, som mäter också andra digitala produkter än endast e-tidningen. Ungefär 121 000 människor nås av HBL varje vecka då man räknar med papperstidningen och de digitala produkterna.

KMT görs genom datorassisterade telefonintervjuer. Årligen utförs ungefär 26 000 intervjuer. De senaste siffrorna gäller för perioden hösten 2017 till våren 2018.

Plast- och luktfria målfärger av förnyelsebara naturoljor

För fempersonersfamiljen i Malax var valet av Uulas färger enkelt. Inhemska, naturenliga, luktfria, utsläppsfria samt utmärkt service och personal är det som ligger överst. Att färgerna är enkla att stryka på och färgvärlden varm, vacker och harmonisk bidrar till helheten. 4.12.2018 - 09.08