"En markant ökning mot tidigare år. Detta är ett segment bland privatlån som ökar både innan sommaren och julledigheten, men i år handlar det om en rekordstor skillnad. En förklaring kan vara att alla verkligen vill ta vara på en sommar med lättnader i restriktioner. Hur hösten kommer se ut pandemi-mässigt är det ingen som vet och då vill man passa på.", meddelar Kredity.


Att allt fler lånar till ledigheten råder det inga tvivel om. Kredity tillägger att huruvida det är en ihållande trend eller om det är andra ekonomiska faktorer som spelar in återstår att se. Det kommer att bli tydligare först när fler siffror kommit in, både internt men även från andra fält då det handlar om ett exceptionellt läge i världen. Särskilt efter vinterhalvåret om restriktionerna fortfarande tillåter resande.Däremot är det inte nödvändigtvis utlandsresor som ökar. En ökande trend under Corona-pandemin är just semester inom det egna landet. Vilket inte minst märktes av i Sverige och Danmark redan under förra året. Det handlar inte heller alltid om investeringar och ekonomi utan även säkerhet och trygghet, enligt Visit Sweden. I samma undersökning, gjord av Visit Denmark 2020, märks att hälften av danskar, svenskar och tyskar planerar en utlandssemester under året. Motsvarande siffra mot tidigare år låg istället på 72-81% för samma länder. Men då innan Covid-19-utbrottet hade fått fäste i världen. Hur det blir med resandet mot hösten och vintern 2021/2022 återstår därmed att se.Med lånade pengar till semestern bör man dock vara medveten om konsekvenserna. Klarar man inte att betala av lånet kan detta också leda till inkassokrav. Vilket särskilt allt fler svenskar blivit medvetna om. SVT nyheter har tidigare rapporterat om att skulden till inkasso blivit rekordhög och dubblerats på några år. Idag uppmäter svenskars skuld till inkassobolagen hela 94 miljarder svenska kronor, eller drygt 9,2 miljarder euro. Detta har dock inte nödvändigtvis en direkt koppling till mer resande. Utan samma rapportering uppger ökad e-handel samt arbetslöshet, skilsmässa och sjukdom som vanliga orsaker. En annan nämnd faktor är pensioner, vilket i allmänhet leder till försämrad ekonomi och risk för skuldsättning.