Fler hyfsade jobb förblir en önskedröm

Till skillnad från facken i Finland har många andra länders fackorganisationer tagit avstånd från Ceta och de andra omfattande handelsavtalen.

Liisa Jaakonsaari och Miapetra Kumpula-Natri ger Ceta-avtalet om handeln mellan EU och Kanada sitt stöd inför omröstningen i Europaparlamentet i mitten av februari (HBL 31.1). De väljer att tro att det resulterar i ekonomisk tillväxt och arbetstillfällen. I svaret saknar jag mest deras syn på investerarskyddet och den urholkning av demokratin avtalet skulle innebära. Men här tar jag upp arbetsrelaterade frågor.

Europaparlamentets egen kommitté för sysselsättning och sociala frågor har tagit en annan position än våra socialdemokratiska Europaparlamentariker. Den rekommenderade att avtalet inte godkänns eftersom det inte nämnvärt bidrar till ökad sysselsättning (anspråkslösa 0,018 procent på tio år), löneskillnaderna väntas öka, långtidsarbetslöshet skapas när vissa branscher försvinner helt och inkomstöverföringen riktas till kapitalägare (en ökning på 0,66 procent).

Ett orosmoment är också att Kanada inte har ratificerat FN-organet Internationella arbetsorganisationens (ILO) konvention om organisationsrätten och den kollektiva förhandlingsrätten.

Omsorg om de små- och medelstora företagen lyfts ofta fram av dem som talar för de moderna, närapå allomfattande handelsavtalen. De här drygt 20 miljoner företagen är en viktig del av den europeiska ekonomin. Av företagen är 93 procent riktigt små med under tio anställda. Sysselsättningskommittén bedömer att konkurrens från nordamerikanska storföretag kan hota hela 90 miljoner jobb.

Till skillnad från facken i Finland har många andra länders fackorganisationer tagit avstånd från Ceta och de andra omfattande handelsavtalen. Bland de 455 organisationer som i november i ett öppet brev uttryckte sin oro över avtalet finns ett tjugotal fackliga organisationer och ett par organisationer för små- och medelstora företag på båda sidor om Atlanten. Därtill kommer ett stort antal jordbrukarorganisationer.

Det är alltså bekymmersamt att så många finländska Europaparlamentariker väljer att stöda ett avtal som är designat för att tillfredsställa investerare och finansiärer så enormt mycket mera än dem som arbetar för sitt uppehälle antingen som anställda eller företagare.

Europaparlamentets kommitté för internationell handel ställde sig bakom avtalet utan sidoblickar på andra värden än de ekonomiska och på andra delar av samhället.

Det är i plenum allt vägs samman. Där ligger Europaparlamentarikernas ansvar oberoende av vilken grupp de tillhör.

Maria Brommels Helsingfors

Bli kock i Axxell

Svenskfinlands kändaste kock, Micke Björklund, har trätt in som mentor och mecenat för Axxells kockutbildning i Karis, för kockutbildningens framtid och Finlands matkultur. 8.10.2019 - 11.40

Mer läsning