Fler frias från coronatest vid inresa till Finland

Institutet för hälsa och välfärd meddelade om sina uppdaterade anvisningar kopplade till inresa till Finland på torsdagen. Bild: Foto: Sofia Westerholm/SPT

Ett gott vaccinskydd och nya anvisningar från Europeiska smittskyddsmyndigheten leder till lättare anvisningar för inresa till Finland.

Från och med nu förutsätts inte en person som fått två doser coronavaccin ta ett coronatest när hen passerar gränsen till Finland, om det gått åtminstone två veckor sedan hen fick sin andra vaccindos.

Personer som insjuknat i covid-19 inom de senaste sex månaderna behöver inte heller testa sig, förutsatt att hen också fått åtminstone en vaccindos och det förflutit minst sju dygn sedan dess.

Resenärer som har ett intyg som visar att hen fått en vaccindos och det gått minst två veckor sedan dess behöver inte testa sig vid gränsen. I de här fallen kommer hälsovårdsmyndigheterna ändå att be om resenärens kontaktuppgifter för att kunna dirigera hen till ett coronatest när minst 72 timmar gått sedan ankomsten till Finland.

De nya riktlinjerna för coronatest vid inresa bygger på att coronavaccinet anses ge ett gott skydd mot sjukdomen covid-19. De följer också den Europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC:s anvisningar.

Institutet för hälsa och välfärd meddelade om sina uppdaterade anvisningar på torsdagen. Anvisningarna gäller finländare och personer permanent bosatta i Finland.

För tillfället begränsas inresor till Finland från nästan alla länder. Begränsningarna gäller till och med den 27 juni 2021.

Den allmänna rekommendationen är att undvika alla resor som inte är nödvändiga, också i hemlandet.

Flera lagändringar kopplade till resande är ute på remiss. Lagändringarna ska träda i kraft så snart som möjligt och gälla till och med den 31 maj 2022.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Mångsidiga museiupplevelser lockar till Lahtis

Mer läsning