Fler flickor gifts bort i Sverige

Den grupp flickor som utsätts för tvångsäktenskap och barnäktenskap i Sverige ökar. I många fall handlar det om ensamkommande flickor som gifts bort, skriver Dagens Nyheter.

I mars 2014 startades en stödtelefon av länsstyrelsen i Östergötland, som har regeringens uppdrag att samordna myndigheternas arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck, könsstympning och tvångsäktenskap.

Totalt 698 personer har hört av sig till stödlinjen. Många befinner sig i svåra situationer, enligt en ny rapport från länsstyrelsen som ska lämnas till barn- och jämställdhetsminister Åsa Regnér.

Flera har varit oroliga för att de ska tvingas till könsstympning och har utsatts för tvångsäktenskap och barnäktenskap.

88 procent av samtalen kommer från flickor och kvinnor. De pojkar som sökt stöd har bland annat pressats av manliga släktingar att kontrollera eller utöva våld mot sina systrar eller mödrar.

En nästan skuldfri bostad ger dig flera möjligheter i din ekonomi

Ett omvänt bostadslån innebär utnyttjande av den förmögenhet man har fast i sin bostad. Om man känner att pensionen inte räcker till och besparingar sitter i väggarna, kan man frigöra medel genom att ta banklån på upp till hälften av bostadens värde. 25.4.2019 - 10.46