Fler flickor gifts bort i Sverige

Den grupp flickor som utsätts för tvångsäktenskap och barnäktenskap i Sverige ökar. I många fall handlar det om ensamkommande flickor som gifts bort, skriver Dagens Nyheter.

I mars 2014 startades en stödtelefon av länsstyrelsen i Östergötland, som har regeringens uppdrag att samordna myndigheternas arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck, könsstympning och tvångsäktenskap.

Totalt 698 personer har hört av sig till stödlinjen. Många befinner sig i svåra situationer, enligt en ny rapport från länsstyrelsen som ska lämnas till barn- och jämställdhetsminister Åsa Regnér.

Flera har varit oroliga för att de ska tvingas till könsstympning och har utsatts för tvångsäktenskap och barnäktenskap.

88 procent av samtalen kommer från flickor och kvinnor. De pojkar som sökt stöd har bland annat pressats av manliga släktingar att kontrollera eller utöva våld mot sina systrar eller mödrar.

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning