Fler får sin HBL-tidning tidigt

Bild: HBL-Arkiv

I september tar företaget PPP Finland över morgondistributionen av HBL och Västra Nyland. Det betyder också att fler läsare än tidigare får sin tidning på morgonen.

Det var i vintras som nyheten om att PPP Finland skulle ta över morgonutdelningen i Västnyland kom. Förutom HBL, Västra Nyland och Hangötidningen, som alla ingår i mediekoncernen KSF Media, berörs också Helsingin Sanomat, Länsi-Uusimaa och Kauppalehti av affären.

– Det här är säkert en av de största förändringarna vi haft i distributionen någonsin. Här hoppas vi på förståelse från kundernas sida. Det är en väldigt stor operation och det kan vara att allt inte går helt enligt plan i början, säger Niklas Palm, tryck- och distributionschef vid KSF Media.

Orsaken till förändringen är i hög grad ekonomisk. Efter att Posten, som hittills skött morgonutdelningen, aviserat en mycket kraftig prishöjning i Västnyland fick man tänka om i tidningshuset. Lösningen var att PPP tar över morgonutdelningen i Hangö, Raseborg och Ingå.

– Samtidigt fortsätter Posten sköta vår dagsutdelning, så samarbetet fortsätter där, säger Palm.

Välkommet steg

För HBL och Västra Nyland är förändringen välkommen. Prenumeranter som tidigare fått sin tidning på morgonen får den också i fortsättningen konstaterar HBL:s chefredaktör och KSF Medias ansvariga utgivare Susanna Landor.

– Vi är väldigt glada över att fler prenumeranter än tidigare de facto kommer att få sin tidning på morgonen. Våra läsare är ju det viktigaste vi har. Genom det här samarbetet med en seriös partner kan vi garantera en tidig utdelning också i fortsättningen i centrala Ekenäs, Karis och Hangö, vilket är oerhört värdefullt, säger Landor.

Dessutom kommer prenumeranter i centrala delar av Ingå, Bromarv och Tenala att få sin dagstidning på morgonen. Tidningen ska vara utdelad senast klockan 6.30 på morgonen, förutom i Tenala och Bromarv där det kan gå till 7.30.

Alla prenumeranter som berörs kommer att få en informationsbroschyr hemsänd.

– Vi startar så här och sedan får vi se. Områdena är valda utifrån att det här finns tätare med prenumeranter. Det är förstås en balansgång, säger distributionschefen Palm.

Ny mark

För PPP Finland är det här en inbrytning på ny mark. PPP, som har sitt moderbolag i Belgien, sköter från tidigare en stor del av utdelningen av morgontidningar i Österbotten, bland annat HSS Medias tidningar Vasabladet och Österbottens tidning. Bland kunderna finns också större finska tidningar i regionen. Företaget är alltså inte någon okänd aktör när det gäller distribution av tidningar i vårt land. Men nu gör man sitt första nedslag i södra Finland konstaterar Jens Lillsunde, Finlandschef vid PPP.

– Det är klart att det känns litet pirrigt och allt går ju inte alltid som på Strömsö. Men på det stora hela är vi väl ungefär där vi ska vara. Det är klart att det alltid finns små detaljer att se på, men vi löser dem efterhand, säger han.

PPP anlitar privata företag som sköter den egentliga utdelningen. I Västnyland är det Flaskpojkarna som ansvarar för Ingå, Mattila Logistics som har hand om Karis och delar av Ekenäs, samt Aviisi som sköter resten av Ekenäs, och Hangö.

– Vi tror att det här är en bra lösning. Det hade varit litet riskabelt att bygga upp allt kring en enda aktör, säger Lillsunde.

Stort projekt

För KSF Medias del berör PPP:s utdelning cirka 7 000 prenumeranter av HBL, VN och HT så det är ett stort projekt. Samtidigt behöver man inte uppfinna hjulet på nytt.

– Nej, det finns rutinerade utdelare som vet vad som gäller och i sig är det ju en mycket etablerad verksamhet. Sedan hoppas jag att man kan ha litet överseende om det är något som inte fungerar fullt ut direkt, säger Jens Lillsunde.

En viktig fråga är förstås också vart tidningen förs: till postlådorna eller till dörren?

– Det här är alltid en intressant fråga. Rent praktiskt talar vi nog främst om postlådorna vid vägen för de flesta. Tidtabellen skulle inte hålla annars. Om det är någon som av olika orsaker inte kan komma ut till sin postlåda vid vägen så erbjuder vi servicen "tidningen till dörren". Servicen är kostnadsbelagd i den tidiga utdelningen som PPP utför. I dagsposten kan den däremot vara gratis om man uppfyller vissa kriterier, men den servicen står Posten för, säger Lillsunde.

– I det sammanhanget är det också skäl att påpeka betydelsen av att man tydligt märker sin postlåda, åtminstone med gatunummer som vi i första hand går på. Men också namnet får gärna finnas på lådan, säger Jens Lillsunde.

23.45: Sanomalas tryckeri, Vanda.

00.45: Ingå

01.25: Ekenäs

02.00: Hangö

Ruttens längd är 136 kilometer. Medelhastigheten är beräknad till 60 km/h, samt tio minuter per stopp.

PPP börjar dela ut tidningarna den 10 september.

Skapa din framtid vid Yrkeshögskolan Novia

Yrkeshögskolan Novia är en studerande- och arbetslivsnära entreprenörsmässig högskola med högklassig utbildning på fyra orter: Vasa, Åbo, Raseborg och Jakobstad. Novia har ca 4000 studerande, och vi tog pulsen på några av dem. 19.3.2020 - 15.23

Mer läsning