Fler fall av underbetalning

Flest försummelser upptäcktes inom byggbranschen, men de stora byggentreprenörerna skötte sig i regel väl. Bild: Ari Sundberg/SPT

Det är oftare underleverantörer som bryter mot lagen. De stora bolagen inom byggbranschen sköter sig i allmänhet väl.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland upptäckte i sin övervakning fler fall av underbetalning och underprissättning förra året jämfört med året innan.

Regionförvaltningsverkets arbetarskyddsenhet övervakar att lagen om beställaransvar följs.

Myndigheten överväger försummelseavgifter för cirka 100 bolag. Det handlar främst om utländska beställare och beställare inom byggbranschen. Utredningarna pågår ännu.

Flest försummelser påträffades bland underleverantörer. De stora bolagen inom byggbranschen följer i regel bestämmelserna väl och vissa bolag har till och med procedurer som är striktare än minimikraven, skriver regionförvaltningsverket i ett pressmeddelande.

Inspektionerna riktades mot byggnadsbranschen, servicebranschen, industrin, transportbranschen, samkommuner och primärproduktion.

Nyland, Egentliga Tavastland, Päijänne-Tavastland, Kymmenedalen och Södra Karelen hör till regionförvaltningsverket i Södra Finland.

Aktia Aktiecertifikat Renare Europa ger tidsenlig diversitet åt placeringsportföljen

Mer läsning