Fler fall av underbetalning

Flest försummelser upptäcktes inom byggbranschen, men de stora byggentreprenörerna skötte sig i regel väl. Bild: Ari Sundberg/SPT

Det är oftare underleverantörer som bryter mot lagen. De stora bolagen inom byggbranschen sköter sig i allmänhet väl.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland upptäckte i sin övervakning fler fall av underbetalning och underprissättning förra året jämfört med året innan.

Regionförvaltningsverkets arbetarskyddsenhet övervakar att lagen om beställaransvar följs.

Myndigheten överväger försummelseavgifter för cirka 100 bolag. Det handlar främst om utländska beställare och beställare inom byggbranschen. Utredningarna pågår ännu.

Flest försummelser påträffades bland underleverantörer. De stora bolagen inom byggbranschen följer i regel bestämmelserna väl och vissa bolag har till och med procedurer som är striktare än minimikraven, skriver regionförvaltningsverket i ett pressmeddelande.

Inspektionerna riktades mot byggnadsbranschen, servicebranschen, industrin, transportbranschen, samkommuner och primärproduktion.

Nyland, Egentliga Tavastland, Päijänne-Tavastland, Kymmenedalen och Södra Karelen hör till regionförvaltningsverket i Södra Finland.

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning