Fler fall av misstänkt spionage i Sverige

Fler behövs. Tillräckligt många har inte sökt sig till det svenska försvaret sedan värnplikten gjorts frivillig. Nu ska en modell med en kombination av frivillighet och plikt införas.Bild: Roni Rekomaa

Rapporterna om säkerhetsincidenter till svenska Försvarsmakten har blivit fler. Det handlar till exempel om att personer söker kontakt med militär personal via sociala medier.

I norra Sverige har det kommit in rapporter om misstänkt ryskt spionage den senaste tiden, enligt SVT Norrbotten.

– Varje vecka får jag rapporter om både större och mindre spionverksamhet, säger Mikael Frisell, chef vid Militärregion nord, till SVT.

Därför har Försvarsmakten internt gått ut med en utmaning till personalen att vara extra vaksam.

På Gotland har misstänkta personer tagit kontakt med militärer i samband med den nyss avslutade beredskapskontrollen på ön och även vid den stora flygvapenövningen i år där även finländskt stridsflyg deltog.

– Det har visats intresse för deltagande förband. Personer med utländskt registrerade bilar har närmat sig soldater och ställt olika typer av frågor om verksamheten, säger överstelöjtnant Hans Håkansson, chef för Gotlandsgruppen till Svenska Dagbladet.

Hur du hittar det bästa lånet för dig

Den som någonsin har tecknat ett lån är förmodligen plågsamt medveten om hur svårt det kan tyckas vara att hitta rätt lån. Vad är det då som avgör om ett lån är bra eller inte? 17.9.2018 - 00.00