Fler clownfall på olika håll i landet

Bild: Jussi Nukari

Polisen har gripit två 15-åriga pojkar som skrämt folk i clownmundering i Esbo. De greps i Hagalund vid åttatiden på torsdagskvällen och fick böter.

I Uleåborg har polisen fått kännedom om åtminstone två fall där clowner skrämt människor.

Även i Österbotten har skrämmande clowner observerats, bland annat i Närpes uppger

Vasabladet.

Polisen betonar att det är ett brott att avsiktligt skrämma upp andra och att det kan ge böter.

Sjukhusclownernas förening ryter också till:

– De här människorna som klär ut sig för att skrämma andra är absolut inga clowner, säger verksamhetsledaren Aino Viertola.

En nästan skuldfri bostad ger dig flera möjligheter i din ekonomi

Ett omvänt bostadslån innebär utnyttjande av den förmögenhet man har fast i sin bostad. Om man känner att pensionen inte räcker till och besparingar sitter i väggarna, kan man frigöra medel genom att ta banklån på upp till hälften av bostadens värde. 25.4.2019 - 10.46