Fler behövde skyddshem i fjol

Skyddshemmen hade 16 procent fler klienter i fjol. Bild: Niklas Tallqvist

Skyddshemmen hade i fjol 3 535 klienter som sökte skydd undan våld i hemmet. Det är hela 16 procent fler än året innan.

Nästan hälften av klienterna vid skyddshemmen var barn. Merparten av de vuxna klienterna var kvinnor, bara 100 av dem var män. Många av dem som uppsöker skyddshemmen är kvinnor med små barn, visar statistiken – den största gruppen bland klienterna var i fjol 0–3-åringar.

I de fall då ett skyddshem inte har plats för en klient anvisas klienten plats i ett annat skyddshem. I fjol skedde det 1 198 gånger, för det mesta i huvudstadsregionen och de andra stora städerna.

Finland har fått kritik för att befinna sig långt ifrån Europarådets rekommendation på en familjeplats på 10 000 invånare. För Finlands del skulle det betyda 500 platser, medan verkligheten i fjol var att det fanns plats för 118 familjer.

I år har skyddshemmen fått två miljoner i tilläggsfinansiering, och antalet platser utökas till 143. Antalet skyddshem i hela landet utökas i år från 19 till 23.

En nästan skuldfri bostad ger dig flera möjligheter i din ekonomi

Ett omvänt bostadslån innebär utnyttjande av den förmögenhet man har fast i sin bostad. Om man känner att pensionen inte räcker till och besparingar sitter i väggarna, kan man frigöra medel genom att ta banklån på upp till hälften av bostadens värde. 25.4.2019 - 10.46