Fler än varannan motsätter sig aktiveringsmodellen enligt Yles undersökning

Bild: Lehtikuva/Vesa Moilanen

Låginkomsttagare och de som röstar på SDP och Vänsterförbundet är mest kritiska till aktiveringsmodellen.

Aktiveringsmodellen trädde i kraft vid årsskiftet. Det innebär att en arbetslös person aktivt måste söka jobb eller delta i sysselsättningsfrämjande åtgärder, annars sjunker arbetslöshetsförmånen med 4,65 procent.

Yle har pejlat inställningen till den nya lagen. Undersökningen, som utfördes av Taloustutkimus, visar att 56 procent dömer ut modellen medan 37 procent ställer sig positiva.

Majoriteten av dem som röstar på Kristdemokraterna, Samlingspartiet och Centern säger sig understöda modellen, medan de som röstar på SDP och Vänsterförbundet är mest kritiska. De kritiska rösterna var också fler bland dem som skulle rösta på SFP, Sannfinländarna och Blå framtid. De som har lägre inkomst är mer kritiska än höginkomsttagare.

Yle bad dem som svarade ta ställning till hur mycket de vet om aktiveringsmodellen. Bland dem som uppger att de inte alls känner till lagen är 49 procent positiva till den. De som säger sig känna lagens innehåll är mycket kritiska – bara 24 procent välkomnar lagen.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03