Fler än var fjärde kommunalanställd tror att jobbet är i fara

Digitaliseringen och de politiska reformerna kommer att påverka kommunerna.

När it-företaget Aditro lät göra en enkät bland kommunalt anställda visade det sig att 27 procent upplever att deras jobb är hotat, medan 38 procent tror att deras arbetsuppgifter inte längre finns 2025.

De flesta anser att det finns stora möjligheter att effektivera genom att digitalisera delar av verksamheten, men bara 38 procent anser att möjligheterna utnyttjas i dag. Samtidigt finns det en misstro mot digitalisering – bara 27 procent tror att arbetsuppgifterna blir mer givande om en del av rutinerna kan automatiseras.

Undersökningen utfördes av Kantar TNS i januari.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03