Fler än någonsin har betalningsanmärkning

Antalet som får betalningsanmärkningar fortsätter öka, uppger Suomen Asiakastieto.

I slutet av mars hade fler en någonsin förut, eller nästan 374 000, betalningsanmärkningar. Från början av året har man bokfört fler än en halv miljon betalningsanmärkningar som berör sammanlagt kring 150 000 personer.

Enligt Asiakastieto har konsumenterna ofta skuldsatt sig på många olika håll samtidigt. Bolaget anser att den här spiralen bör brytas innan man blir överskuldsatt. Om en person har för stora skulder skulle hen i det läget inte mer få kredit eller få köpa på kredit.

– De existerande och föreslagna räntetaken har inte heller minskat antalet med betalningsanmärkningar, snarare tvärtom. Korthuset rasar när man efter lånen också borde betala de övriga levnadskostnaderna, säger affärsverksamhetschefen Jouni Muhonen på Suomen Asiakastieto i ett pressmeddelande. 

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03