Flagrant nonchalerande av invånarnas åsikter

Flagrant är det fortsatta nonchalerandet av löftet om att först hitta en ny plats för verksamheten som bland annat gett flygutbildning åt över hälften av landets innehavare av flyglicens.

I HBL (21.7) redogörs för de 41 idéer som ska utveckla Helsingfors som världens bästa stad. Ibland är det intressanta det som inte sägs.

De 367 inlämnade förslagen fick totalt 2 349 "gillanden" på nätet. Fyrtio handlade om Malms flygplats och dess omgivning och fick 1 247 gillanden – alltså över hälften av allt understöd. Inget av dessa initiativ syns bland dem som staden bryr sig om.

Enligt TNS Gallup ville 62 procent av helsingforsarna 2017 bevara flygplatsen. Staden har dock motsatt sig en folkomröstning om flygfältets framtid eftersom marken behövs för den inflyttande befolkningen för vilken det vore enklare, billigare och mycket mer miljövänligt att bygga på andra ställen än på leran i Malm, till exempel det tio gånger större Östersundom. Samtidigt fortsätter man undra vad som blir bättre för helsingforsarna av att de blir fler?

På området i Malm finns miljögifter och odetonerade krigstida bomber som inte skadar någon så länge de får vara i fred. Hotade djurarter och vattendrag talar också för att låta allt vara som det är, en fungerande kulturhistorisk helhet som gör staden tillgänglig på ett sätt som andra storstäder i Europa aktivt eftersträvar.

Flagrant är också det fortsatta nonchalerandet av löftet om att först hitta en ny plats för verksamheten som bland annat gett flygutbildning åt över hälften av landets innehavare av flyglicens. De pågående aktiviteterna har också försvårats av obegripliga och inkonsekventa beslut från stadens sida.

En adress bland invånarna med krav på en folkomröstning kompletteras för tillfället med en adress till stöd för bevarandet av flygplatsen. Den har hittills samlat över 70 000 underskrifter. Det går att skriva under bara för att man vill stöda demokratin i världens bästa stad, som vill vara internationell, tillgänglig och miljövänlig. Den finns på http://www.malmiairport.fi/mly/adressi/.

Sixten Granroth Vanda

Annons: Förvaringstjänster ny nisch för Grabbarna Flytt

Finlandssvenska företaget Grabbarna Flytt har på sina fem år vuxit så det knakar. Förutom flyttservice och logistiska tjänster åt både privathushåll och företag kan man som nyhet nu också erbjuda förvaring. 14.2.2020 - 10.44

Mer läsning